PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Rada Miasta Gdańska. Jest uchwała: plaża i las na Stogach nie pójdą pod rozbudowę Portu Gdańsk

27 czerwca Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” w części dotyczącej dwóch terenów na Stogach. Radni byli w tej sprawie jednomyślni. Nie będzie rozbudowy Portu Gdańsk o tereny na Stogach, obejmujące plażę i las.

A
A
Plaża na Stogach jest jedną z najładniejszych w Gdańsku. Uchwała RMG to dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
Plaża na Stogach jest jedną z najładniejszych w Gdańsku. Uchwała RMG to dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców, jak i turystów
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Zmiana studium jest zgodna z oczekiwaniami społeczności dzielnicy Stogi, jest też korzystna dla środowiska naturalnego. Ponadto pozwala zachować Baterię Wydmową – element fortyfikacji pochodzący z początku XX wieku.  Jednocześnie ogranicza możliwości rozbudowy portu morskiego i baz logistycznych łącznie o tereny o powierzchni ok. 50 ha. 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej: - Ta uchwała jest najlepszym dowodem na to, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców. Port Gdańsk musi się rozwijać, ale w stronę morza.

Radna Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska: - Ta zmiana w Studium wynika z tego, że mieszkańcy chcieli mieć w tym miejscu plażę i las. 

Zmiana studium została przeprowadzona na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska z 23 kwietnia 2018 r. dotyczącej dwóch terenów na Stogach: plaży i wydm (ok. 10 ha) zlokalizowanych na wschód od ul. prof. Witolda Andruszkiewicza oraz lasu komunalnego (ok. 39,4 ha) leżącego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym. Obydwa tereny znajdują się w granicach administracyjnych Portu Morskiego Gdańsk. W obowiązującym studium ustalono dla nich funkcje dominujące: przemysłowo-składowo-usługową i portową. Zmiana zapisów stanowi realizację postulatów mieszkańców, sprzeciwiających się powyższemu przeznaczeniu tych terenów, zwłaszcza plaży. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z 27 czerwca 2019 r., teren wschodni został przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni - na las (z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kolejowej). Ponadto plaża została objęta granicami osnowy przyrodniczej, elementu Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.