Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w roku 2019.

A
A

W oparciu o art. 37  ust. 10  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -  Prawo wodne (t.j. Dz.U.2018.2268 ze zm.), Prezydent  Miasta  Gdańska

podaje do publicznej wiadomości:

projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2019.

W związku z powyższym informuje się, że wszelkie uwagi, zastrzeżenia, propozycje zmian  dotyczące załączonego projektu uchwały  (akta sprawy w pokoju 7, Gdańsk, ul. Piekarnicza 16, tel. 58 768 82 07) można składać na piśmie do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku  ul. Nowe Ogrody 8/12 w ciągu 21 dni tj. od 25.01.2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.

Projekt Uchwaly (598.46 KB)