Projekt NonHazCity na terenie Miasta Gdańska
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt NonHazCity na terenie Miasta Gdańska

A
A

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociagowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt NonHazCity (Non Hazardous City) na terenie Miasta Gdańska.

Jest to projekt o charakterze międzynarodowym, opierający się na wspólnym działaniu Państw Regionu Morza Bałtyckiego, mający na celu opracowanie strategii redukcji emisji substancji niebezpiecznych z terenów miejskich do wód Morza Bałtyckiego.

W ramach projektu zostanie zbadana obecność w ściekach i wodach opadowych związków o działaniu toksycznym na żywe organizmy, wpływających na gospodarkę hormonalną, a także o działaniu kancerogennym.

Źródłem tych substancji w środowisku wodnym są produkty powszechnie używane w gospodarstwach domowych, a także zakładach przemysłowych i instytucjach publicznych (m.in. środki czyszczące, kosmetyki, farby, lakiery, wyroby z PCV).

Uzyskane wyniki pozwolą na stworzenie planu działań, umożliwiającego ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego. Planuje się przeprowadzenie kampanii edukacyjnych, zwiększających świadomość i wiedzę na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów zawierających substancje niebezpieczne, a także informowanie o możliwościach zastępowania ich produktami ekologicznymi.

Efekty podjętych działań zostaną potwierdzone dzięki badaniom przeprowadzonym w wybranych gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, które dobrowolnie zgłosiły się do udziału w projekcie.

W ramach projektu NonHazCity został opracowany plan działania w zakresie redukcji emisji niebezpiecznych substancji chemicznych, który jest do pobrania poniżej.

Chemical action plan_pl (219.31 KB)

 

Więcej informacji o projekcie:

www.giwk.pl/projektymiedzynarodowe/nonhazcity.html

www.nonhazcity.eu