NOWE ZASADY REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24 M
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

NOWE ZASADY REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24 M

A
A

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  (Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r., Dz. U. 2018 r. poz. 1137).

Zgodnie z art.3 ww. ustawy, obowiązkowi rejestracji podlega:

1)  jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW; 

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich, 

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności. 

 

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:


1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

 Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być jednak zarejestrowana na wniosek właściciela.


Do obsługi rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m stworzono System REJA24, który będzie dostępny jako aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej. Z aplikacji będzie korzystał organ rejestrujący, ale również wnioskodawca, który będzie miał możliwość skorzystania z elektronicznej formy złożenia wniosku.

Aplikacja Konto Interesanta:  https://interesant.reja24.gov.pl

Opłata za rejestrację wynosi 80 zł.

Zarejestrowany sprzęt na podstawie  dotychczasowych przepisów, o ile podlega obowiązkowi rejestracji, musi być zarejestrowany ponownie, w terminach określonych w ustawie.  (Art. 28 ustawy), tj do: 

- 1 sierpnia 2021 r. - dla jednostek zarejestrowanych do  dnia 1 stycznia 2000 r.,

- 1 lutego   2022 r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006 r.,

- 1 lutego   2023 r. - dla jednostek zarejestrowanych po dniu 1 stycznia 2006 r.

Opłata za rejestrację w tym przypadku wynosi 60 zł.

Podstawę rejestracji jednostki pływającej określają przepisy z art. 6.

Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Rejestracji można dokonać w dowolnym, wybranym przez wnioskodawcę organie rejestrującym. To oznacza, że właściciele jednostek pływających będą mogli kierować wnioski o rejestrację do jednego spośród 382 organów znajdujących się na terenie całego kraju.
Więcej informacji pod nr. tel.  58 323 68 85, 58 768 82 31.