PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk wśród najlepszych Zielonych Miast Polski

W Ministerstwie Środowiska wręczone zostały dziś nagrody w konkursie „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!”. W imieniu miasta Gdańska pierwszą nagrodę w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód” odebrał Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych. Dwie inne inwestycje zrealizowane w naszym mieście również otrzymały wyróżnienia.

A
A

W Ministerstwie Środowiska wręczone zostały dziś nagrody w konkursie „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!”. W imieniu miasta Gdańska pierwszą nagrodę w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód” odebrał Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych. Dwie inne inwestycje zrealizowane w naszym mieście również otrzymały wyróżnienia.

Miasta rywalizowały ze sobą w trzech kategoriach: efektywność energetyczna w budownictwie, zieleń w mieście oraz właśnie gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód. Jury doceniło realizację projektu pt.: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku". Do Gdańska trafiły także dwa wyróżnienia. Jedno w kategorii - Transport ekologiczny i infrastruktura drogowa za inwestycję: Droga rowerowa wzdłuż ul. 3-go maja od ul Kolejowej do ul. Hucisko w Gdańsku realizowana w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Drugie wyróżnienie w kategorii - efektywność energetyczna w budownictwie za projekt Ekologiczne Koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię ze źródeł odnawialnych.

Konkurs „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!” został zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska. Do konkursu należało zgłaszać zrealizowane przedsięwzięcia lub inwestycje, które mają służyć ochronie środowiska, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne Laureaci konkursu otrzymali: statuetkę, dyplom oraz dodatkowo publikacje informacji o nagrodzonym albo wyróżnionym przedsięwzięciu lub inwestycji w albumie laureatów.

nagroda
Joanna Bieluń (0)
Stażysta