PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2021. Co zmieni się w przygotowaniach kolejnego BO?

Tzw. zielony Budżet Obywatelski, o którym poinformowaliśmy już w połowie stycznia br., to najbardziej rewolucyjna, ale nie jedyna zmiana, jaką Urząd Miejski wprowadza w ramach tegorocznych przygotowań do kolejnej edycji BO, na rok 2021. Jakie jeszcze rozwiązania będą obowiązywać?

A
A
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, na rok 2021
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, na rok 2021
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Więcej dla mniejszych

Przede wszystkim zmieniono zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy ma być więcej.

- Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy - tłumaczy Sylwia Betlej, p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic UMG. - Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

 

Zmiany w weryfikacji głosujących

W ubiegłym roku portal Trojmiasto.pl zwracał uwagę, że system weryfikacji osób głosujących na projekty gdańskiego BO jest nieszczelny, i bez większego problemu można oddać głos nie tylko za siebie, ale też za inne osoby. Zdecydowano więc, by w kolejnej edycji BO 2021, proces weryfikacji został rozszerzony o konieczność podania imienia ojca.

- Wprowadziliśmy także możliwość zgłaszania projektów, które proponują rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska - informuje Sylwia Betlej.

 

Gdański Budżet Obywatelski. Jakie propozycje zgłosili mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych? 

 

Nowością w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest wydzielenie środków na tzw. projekty zielone, proekologiczne
Nowością w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest wydzielenie środków na tzw. projekty zielone, proekologiczne
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Zielony Budżet Obywatelski

Środki na tzw. zielone projekty pochodzić będą z puli Budżetu Obywatelskiego. W sumie będzie to, w BO 2021, blisko cztery miliony złotych.

"Zielone projekty" będzie można zgłaszać w pięciu obszarach:

  • Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych

  • Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna

  • Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury

  • Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu

  • Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej

Co istotne, będzie można je realizować wyłącznie na terenach gminnych.

Zasady składania wniosków i głosowania na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą podobne do zasad obowiązujących przy tradycyjnym BO. Jest jednak kilka wyjątków:

  • aby projekt kwalifikował się do Zielonego BO to 70 proc. powierzchni zaproponowanego terenu być przeznaczona na zieleń (np. 70 proc. musi zająć trawnik, a 30 proc. ławki bądź urządzenia siłowni zewnętrznej)

  • projekt obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście

  • możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego

  • w głosowaniu mieszkańcy otrzymają dodatkowy 1 punkt na projekty zielone w dzielnicach i 1 punkt na projekt zielony ogólnomiejski

  • w każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich 30 proc. kwoty

Zgłaszanie projektów do BO 2021 będzie możliwe nie wcześniej niż w połowie marca br. Konkretne terminy zostaną podane dopiero po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta Gdańska, którą podjęto podczas styczniowej sesji, zawierającej właśnie nowe zasady.

 

Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl