Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport z warsztatów w dzielnicy Zaspa Rozstaje

Raport z warsztatów w dzielnicy Zaspa Rozstaje

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2015 r.Data publikacji: 03 kwietnia 2015 r.

W ramach cyklu pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” w dzielnicy Zaspa 30 marca odbyło się spotkanie warsztatowe, które poprzedza spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza z mieszkańcami. Warsztat ten znacznie różnił się od poprzedniego, w Śródmieściu. Przede wszystkim na obszarze Zaspy Rozstaje nie powołano dotychczas Rady Dzielnicy. Drugą istotną różnicą jest to, że większością terenu zarządzają spółdzielnie mieszkaniowe. Na terenie dzielnicy nie ma budynków komunalnych, a do gminy należą głównie parki i szkoły. Dlatego mieszkańcy dzielnicy z lokalnymi problemami i utrudnieniami kierują się zwykle do Zarządu Spółdzielni.

W warsztatach udział wzięli dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz jednostek miejskich (Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Straż Miejska), Radni Miasta Gdańska (Agnieszka Owczarzak i Andrzej Kowalczys), Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” oraz dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” z Przedszkolem.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o sukcesach swoich działań na rzecz lokalnego środowiska, silnych stronach dzielnicy oraz o problemach i potrzebach, które są ograniczeniami dla ich aktywności.

Poniżej publikujemy poruszane podczas spotkania kwestie i problemy oraz wypracowane sposoby i możliwości ich rozwiązania.

  1. REKREACJA:

Poruszana kwestia: Zaspa Rozstaje posiada bogatą infrastrukturę sportową, dzięki której mieszkańcy mogą w sposób bezpieczny uprawiać sport. Obecnie budowane jest pełnowymiarowe, ogólnodostępne boisko z trybunami na ul. Meissnera. Do promocji aktywności fizycznej wśród młodzieży przyczynił się organizowany wielokrotnie przez Gdańską Fundację Dobroczynności i dzięki zaangażowaniu Radnego Miasta Gdańska, Andrzeja Kowalczysa, turniej dzikich drużyn pn. „Do przerwy 0-1”, w którym udział mogą brać nieformalne drużyny zarówno chłopięce, jak i dziewczęce. W poprzedniej edycji wydarzenia uczestniczyło ok. 500 zawodników i zawodniczek. Dlatego niezbędna jest pomoc w przygotowaniu tak dużej imprezy (nie chodzi tutaj o pomoc finansową).

Możliwości rozwiązania: organizatorów wspierają mieszkańcy oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje”. Na tegoroczną edycję Ewa Majkowska, dyrektor „Naszej Szkoły” zaoferowała, że przygotuje przysłowiową grochówkę, czyli ciepły posiłek dla uczestników turnieju.

 

Poruszana kwestia: rewitalizacja parku im. Jana Pawła II. Wskazana rewitalizacja zieleni, zamontowanie ławek, instalacja oświetlenia.

Możliwości rozwiązania: w parku będzie wykonane oświetlenie, ponadto przy ministadionie, który wybudowany zostanie na pograniczu parku, powstanie nowy żłobek na terenie wygospodarowanym po modernizacji boiska przy ZSO nr 8.

 

  1. INFRASTRUKTURA 

Poruszana kwestia: remont kładki nad skrzyżowaniem al. Rzeczpospolitej - al. Jana Pawła II.

Możliwości rozwiązania: Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku poddał pod rozważenie sens remontu kładki, ponieważ jej konstrukcja jest niefunkcjonalna w użytkowaniu, znacznie wydłuża czas przejścia. Należy pomyśleć o innym rozwiązaniu na tym skrzyżowaniu, ponieważ wykonanie kosztownego remontu czegoś, co dla mieszkańców jest bardziej uciążliwe niż pożyteczne, mija się z celem. 


3. POZOSTAŁE KWESTIE:

Poruszana kwestia: Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje podpisał umowę na dzierżawę nieruchomości (działka od al. Jana Pawła i na tyłach bloków ul. Burzyńskiego), jednak mieszkańcy dwóch budynków nie zgadzają się na planowane inwestycje (centrum handlowe). 20 osób złożyło w tej sprawie protest do Urzędu Miejskiego, aby zamiast inwestycji handlowo-usługowej wybudować parking na 200 samochodów. Zbudowanie parkingu podziemnego jest jednak bardzo kosztowne. Spółdzielnia mieszkaniowa zapewniła na całym terenie, którym zarządza, odpowiednią ilość miejsc parkingowych.

Możliwości rozwiązania: zorganizowanie przez spółdzielnię spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które przyniosłyby porozumienie w tej sprawie.

 

Poruszana kwestia: na terenie dzielnicy znajduje się Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” z przedszkolem. Budynek szkoły należy do gminy i niezbędne są w nim remonty. Dyrekcja szkoły wraz z rodzicami wykonała już część prac remontowych. Istnieją programy energetyczne i przy wspólnym działaniu gminy ze szkołą można byłoby wziąć
w nich udział i te remonty przeprowadzić.

Możliwości rozwiązania: Umowa pomiędzy „Naszą Szkołą” a Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych precyzuje, które prace remontowe leżą po stronie Miasta, a które szkoła sama powinna przeprowadzić z własnych środków. W tej chwili prace termomodernizacyjne będą wykonane m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

Poruszana kwestia: w dzielnicy Zaspa Rozstaje brakuje organizacji i stowarzyszeń zrzeszających mieszkańców i działających ściśle lokalnie. Jednym z powodów takiej sytuacji, jest fakt, iż mieszkańcy w razie problemów bezpośrednio alarmują głównego zarządcę terenu czyli Spółdzielnię Mieszkaniową „Rozstaje”.

Możliwości rozwiązania: Maciej Kukla - kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych UMG zaproponował współpracę Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Rozstaje w działaniach promujących Budżet Obywatelski 2016 wśród mieszkańców dzielnicy.

Jednocześnie zadeklarował, że jedno ze spotkań z mieszkańcami nt. promocji BO2016 odbędzie się na terenie dzielnicy. Organizowana w tym roku edycja zakłada dla każdej dzielnicy odrębna kwotę na realizację projektów, dla Zaspy Rozstaje będzie to 258 000 zł. Warto więc zmotywować mieszkańców, by wykorzystali tę kwotę.

 

Autorzy raportu:

Maciej Kukla

Anna Sochacka

Sylwia Betlej

Biuro Prasowe (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe
***