Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Problemy społeczne, bezrobocie, bezpieczeństwo dzielnicy Zaspa-Rozstaje

A
A

 

 

Problemy społeczne – wsparcie MOPR

W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Zaspa Rozstaje skorzystały 167 osób, co stanowiło 1,3% mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom dzielnicy zaliczyć należy przede wszystkim:

  • niepełnosprawność – 52,7%
  • długotrwałą lub ciężka chorobę – 43%
  • ubóstwo – 30,3%
  • bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – 17%


Stopa bezrobocia

Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 2,1%.


Bezpieczeństwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 118 przestępstw. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 9,1 przestępstw na 1000 mieszkańców.


Mieszkalnictwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy oddano do użytku 76 mieszkań.

 

Opracowanie:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

***