Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kilkupiętrowy budynek w miejsce przychodni? Pierwszy wniosek w ramach ustawy "Lex Deweloper" w Gdańsku

Do gdańskiego magistratu trafił pierwszy wniosek złożony w trybie tzw. ustawy “Lex Deweloper”. Na działkach przy ulicy Pilotów 21, gdzie dziś znajduje się przychodnia specjalistyczna Sanitas, wnioskodawca, czyli Spółka komandytowo-akcyjna Towarzystwo Zarządzające SKOK, chce wybudować budynek na 130 mieszkań.

A
A

Konferencja prasowa Lex Deweloper
Konferencja prasowa nt konsekwencji ustawy "Lex Deweloper". Nz. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek.
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

“To mamy w Gdańsku pierwszy wniosek w trybie ustawy LexDeweloper. Wnioskodawca chce zamknąć przychodnię specjalistyczną przy ulicy Pilotów 21 i na jej miejscu postawić blok na 100 mieszkań. Wnioskodawcą jest SKOK. Zaskoczeni?” - napisał dziś na swoim Twitterze Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.    

Jak mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska jest to pierwszy wniosek złożony w Gdańsku w trybie przewidzianym ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

"Ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących", nazwaną “Lex Deweloper”, Andrzej Duda, prezydent RP podpisał 1 sierpnia 2018 roku. Ustawa umożliwia stawianie budynków mieszkalnych m.in. na terenach, które w planach zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod taką funkcję. Wystarczy do tego zgoda radnych. Ustawie sprzeciwiają się m. in. urbaniści, architekci, samorządowcy i aktywiści miejscy. Gdańsk przygotował uchwałę, która ma ograniczyć ewentualne negatywne skutki stosowania tej ustawy w naszym mieście.

Wniosek dotyczy działek nr 17/2, 16/7 i 16/8 z obrębu 33 położonych przy ul. Pilotów 21 w Gdańsku, gdzie obecnie znajduje się budynek przychodni specjalistycznej. Wnioskodawca, czyli Spółka komandytowo-akcyjna Towarzystwo Zarzadzające SKOK Sp. z o.o., planuje na tym terenie inwestycję - budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi, o wysokości od ośmiu do dziesięciu kondygnacji i liczbie mieszkań od 110 do 130.

- Zgodnie z przepisami tej ustawy, Rada Miasta Gdańska musi podjąć decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku w ciągu 60 dni od publikacji kompletnego wniosku  w Biuletynie Informacji Publicznej - tłumaczy Edyta Damszel-Turek. - Jeśli wniosek będzie kompletny, czyli będzie zawierał wszystkie wymogi określone w ustawie, a przede wszystkim w szczególności będzie w nim wykazana zgodność ze standardami urbanistycznymi wskazanymi w ustawie oraz brak sprzeczności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - nie można go odrzucić.

WIĘCEJ O TYM: 
Ustawa "Lex Deweloper". Jakie negatywne konsekwencje może przynieść i jak im zaradzić

***