Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2018
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2018

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

1. Uchwała nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 

2. Tekst Studium (21.13 MB) 

3. Załączniki: