Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2001
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2001

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2001
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

1. Tekst Studium (2.63 MB)

2. Aneksy (11.26 MB)

3. Rysunki stanowiące:

4. Rysunki promocyjne:

5. Szkice poglądowe: