PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2001

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2001

1. Tekst Studium (63 MB)

2. Aneksy (26 MB)

3. Rysunki stanowiące:

4. Rysunki promocyjne:

5. Szkice poglądowe: