PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

28 - Lasy Oliwskie

28 - Lasy Oliwskie

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Lasy Oliwskie
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2801 MPZP Lasy Oliwskie - droga Kościerska w mieście Gdańsku - uchylony - - -