Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spacer po dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Ustalenia z wizyty Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w dniu 14 listopada 2016 r.

A
A

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1. ul. Wejhera – wpisać do programu modernizacji chodników na 2019 r. - remont chodnika oraz uregulowanie kwestii parkowania wzdłuż ulicy.

2. ul. Subisława:

– remont chodnika – wpisany na listę rezerwową w planie modernizacji chodników na 2018 r. ;

- wymiana oświetlenia ulicy na ledowe – należy podjąć dialog z właścicielem spółką Energa.

3.Przeanalizować możliwość utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Rybackiej.

4.Chodnik przy ul. Chłopskiej (przy przystanku ZTM Pomorska przy ul. Leszka Białego) – przeanalizować możliwość wykonania remontu.

5. Jelitkowo – wystający konar starego drzewa na ścieżce rowerowej – kontakt z Radą Dzielnicy w celu ustalenia dokładnej lokalizacji.

6. Ul. Subisława – przeanalizować z ogrodnikiem miejskim możliwości kompleksowej wymiany topoli na inny typ zadrzewienia.

Biuro Rozwoju Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1. ul. Subisława - sprawdzenie w MPZP możliwości tymczasowego utwardzenia terenu pod parking (obszar przy ul. Subisława vis-à-vis budynków nr 31 i 32).

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

1. Toaleta publiczna przy ul. Subisława, niedaleko przystanku SKM Żabianka – do rozważenia możliwość utworzenia toalety automatycznej dostępnej przez cały rok.

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ul. Jagiellońska 11) – dot. zniszczonego dachu w wyniku intensywnych opadów deszczu – należy sprawdzić zapisy w umowie do kogo należy obowiązek naprawy dachu.

Wydział Skarbu:

1. Opuszczony budynek przy zbiorniku retencyjnym (ul. Pomorska 98) – należy sprawdzić do kogo należy. Jeżeli to budynek miejski - rozważyć możliwość wynajęcia podmiotom zewnętrznym na cele artystyczne lub dokonać rozbiórki.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***