Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spacer Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza po dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Wizyta Pana Prezydenta miała miejsce w dniu 7 marca 2016 r. w ramach cyklicznych spotkań z mieszkańcami gdańskich dzielnic.

A
A

Podczas spotkania, które miało miejsce 7 marca 2016 r. ustalono zakres dodatkowych działań i pilnych potrzeb mieszkańców dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Prezydentowi  towarzyszyli współpracownicy oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska: Władysław Sidorko i Ryszard Nowak oraz Radne Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 1 - Pani Beata Dunajewska i Pani Magdalena Olek.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • naprawa nawierzchni pętli autobusowej (ul. Nadwiślańska).
 • usunięcie wszystkich ubytków w drodze na całej długości ul. Nadwiślańskiej.
 • ustawienie kilku ławek i wykonanie nasadzeń krzewami i drzewkami rejonu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Jodowej w porozumieniu z przedstawicielami Rady Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej.
 • Wykonanie przejścia dla pieszych przy wjeździe na Wyspę Sobieszewską – okolice ronda z przystankiem autobusowym „Sobieszewo Wyspa” w kierunku ul. Turystycznej do centrum Sobieszewa.
 • ul. Turystyczna (odcinek na długości 350 m) koleiny w których gromadzi się woda – konieczność przeanalizowania możliwości wyprofilowania jezdni.
 • ul. Turystyczna – odmalowanie oznakowania poziomego na całej długości drogi.
 • ul. Lazurowa - odcinek przy dojeździe do wieży ciśnień Kazimierz – wykonać drogę z płyt (termin realizacji 2017 r.)
 • ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – przeanalizować możliwość poszerzenia drogi i utworzenia chodnika dla pieszych.
 • ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – konieczność zablokowania możliwości parkowania samochodów w okresie letnim we współpracy ze Strażą Miejską.
 • korony drzew, które zasłaniają światło latarni wzdłuż ulicy Turystycznej (od przystanku autobusowego „Falowa” w kierunku Świbna) – konieczność natychmiastowego wykonania cięcia pielęgnacyjnego i prześwietlającego jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji.

 

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • teren byłego Ośrodka Wypoczynkowego „Celnik” – budynki do rozbiórki w 2016 r.
  Pomysły na zagospodarowanie terenu z udziałem sektora prywatnego opracują: dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu – Pan Andrzej Trojanowski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pan Leszek Paszkowski.
 • Budynek przy ul. Turystycznej 3 – przyłączenie do sieci gazowej.


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

 • wykonanie oświetlenia ulic: Iłowa, Kolonijna i Jodowa. Do sprawdzenia możliwość jednoczesnego wykonania oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Jodowej.


Wydział Skarbu:

 • ul. Nadwiślańska, rejon dojścia do Rezerwatu Ptasi Raj - przyjrzeć się MPZP w kontekście dostępności do Ptasiego Raju i ew. wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o przejęcie terenu w celu utworzenia na nim w przyszłości parkingu.
Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej