Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Spraw Fundamentalnych – spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza na drugi cykl spotkań Wydziału Spraw Fundamentalnych – rozmowy nieobojętne. Podczas pierwszego spotkania ks. dr Krzysztof Niedałtowski będzie rozmawiał z prof. Jerzym Bralczykiem.

A
A

Nasze SPRAWY FUNDAMENTALNE nie mają nic wspólnego z fundamentalizmem. W każdej postaci jest on nam obcy, leży na przeciwnym biegunie naszej wizji świata! Nie chcemy kurczowo trzymać się gotowych formuł, ideologicznych racji ani też nikogo nawracać siłą ku jedynie słusznej prawdzie. Wręcz przeciwnie: dotykając tego co stanowi fundament naszej egzystencji – proponujemy rozmowę w otwartej formule o sprawach NIEOBOJĘTNYCH, czyli poruszających wyobraźnię, sumienie, wrażliwość.

W jesiennym cyklu spotkań spróbujemy sprowokować samych siebie do postawienia pytań o wiarygodność komunikacji społecznej, o nasze postawy wobec dobrostanu planety. Dobrze postawione pytania są istotą płodnego dialogu – niezależnie od założeń światopoglądowych.

Stąd pojawi się również kwestia ateizmu i alternatyw dla niego oraz próba zrozumienia wagi rytuałów w naszym życiu osobistym i publicznym.

Na każdą z tych debat Ks. Krzysztof Niedałtowski, ambasador i prowadzący spotkania, zaprosił gościa, którego zna i ceni. Ufamy, że zaproponowana formuła oparta na trzech półgodzinnych modułach (wykład – pytania prowadzącego – rozmowa z publicznością) sprawdzi się i stworzy przestrzeń do żywej wymiany myśli. Nasi goście – eksperci w takich
dziedzinach jak językoznawstwo, etyka, filozofia czy antropologia, przygotują swoje prezentacje a my - słuchacze i interlokutorzy przyniesiemy pytania dla nas NIEOBOJĘTNE
. - zapraszają organizatorzy spotkania.

Miałem przyjemność przez kilka lat moderować razem z prof. JERZYM BRALCZYKIEM debaty GDAŃSKIEGO AREOPAGU. Przekonałem się nie tylko o jego erudycji i elokwencji, ale także o wnikliwości jego analiz dotyczących języka jako żywej materii komunikacji. Pytanie o PRAWDĘ w języku mediów i codziennych rozmów, w plotkach i kampaniach politycznych obchodzi chyba każdego z nas i nie pozostawia pola na obojętność. Od jakości słów używanych w przestrzeni publicznej zależy przecież kapitał wzajemnego zaufania, który stanowi fundament społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy mogli porozmawiać z Jerzym Bralczykiem o tym, co nam przeszkadza w porozumieniu i o tym, jak je budować za pomocą słów.”
Krzysztof Niedałtowski

Prof. Jerzy Bralczyk - polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w
zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z popularnych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego.

Mówi o sobie:

„Istotną rolę w moim życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służę konsultacjami różnym instytucjom, jestem zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywam także ekspertem językowym w sprawach
konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Moje programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Wykładam w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.

Ks. dr Krzysztof Niedałtowski - teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych, współorganizator Gdańskiego
Areopagu. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Studiował również, wieńcząc naukę doktoratem, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziesięć lat temu był jednym z tych, którzy powołali do istnienia gdańskie Radio Plus. Sprawuje funkcję prezydenta Fundacji Pro Arte Sacra, szerzącej sztukę sakralną. Wykłada w Gdańskim Seminarium Duchownym i Gdańskim Instytucie Teologicznym. Jest duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem kościoła św. Jana.

Organizatorem spotkań z cyklu Wydział Spraw Fundamentalnych jest Fundacja Wspólnota
Gdańska i Oliwski Ratusz Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Data: 2020-09-23 23 września 2020 r.
Godzina: 18:00
Miejsce: Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata J. Rybińskiego 25, Gdańsk Oliwa
Wstęp: wolny, zapisy tylko droga mailową: rezerwacje@wspolnotagdanska.pl, liczba miejsc ograniczona.
Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska