Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu UTOPIA – HETEROTOPIA – MIEJSCE INNE, WOKÓŁ GDAŃSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI GDAŃSZCZAN BUDOWANIE NA (NIE)PAMIĘCI

W roku 2010 przypada 20. rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W tym świetle warto postawić pytanie o tożsamość i lokalność, o związek podmiotu z miejscem

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu UTOPIA – HETEROTOPIA – MIEJSCE INNE, WOKÓŁ GDAŃSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI GDAŃSZCZAN BUDOWANIE NA (NIE)PAMIĘCI
A
A

Program konferencji:
11.00 Powitanie
Sesja 1: 11.15–13.00

11.15 Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, Tożsamość = pamięć czy doświadczenie indywidualne?
11.45 Barbara Piórkowska, Gdańsk, Gdańsk przybyszów i historie 'przywleczone'. (Literacki) opis mierzenia się mieszkańców miasta z ich przekazami rodzinnymi i pamięcią genetyczną.
12.15 Prof. dr hab. Stefan Chwin, Uniwersytet Gdański, Mity i prawdy gdańskiej pamięci
12.45 Dyskusja
13.00–13.15 – przerwa kawowa

Sesja 2: 13.15–14.45
13.15 Prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki, Uniwersytet Gdański, Elementy tożsamości współczesnych Gdańszczan w świetle badań socjologicznych
13.45 Dr Sylwia Bykowska, Gdańsk, Kultury (nie)pamięci powojennych gdańszczan
14.00 Dr Marta Kubiszyn, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, Pamięć – Miejsce – Obecność. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN: studium przypadku
14.15 Dr Jolanta Szulkowska, Uniwersytet Gdański: Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rozwój pamięci o Gdańsku na bazie przeżyć uczestników warsztatów
14.30 Dyskusja
14. 45–15.00 – przerwa (lekki posiłek)

Sesja 3: 15.00–16.00
15.00 Dr hab. Mariusz Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Gdańskie krajobrazy pamięci i zapomnienia: interpretacje przestrzeni miejskiej ostatnich 20 lat
15.15 Dr Marek Sass, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Przymuszewo – jedno miejsce, wiele znaczeń
15.30 Beata Matyaszczyk, Fundacja RC, dr Tomasz Tobis, Uniwersytet Gdański, Moja dzielnica, moje osiedle – tożsamość dzielnic i osiedli w percepcji Gdańszczan
15.45 Prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański, Tożsamość i lokalność. O potrzebie ożywiania gdańskiej pamięci
16.00–16.15 – przerwa kawowa

Sesja 4: 16.15–18.00
16.15 Dr Alicja Skowrońska–Zbierzchowska
, Uniwersytet Gdański, Wprowadzenie do prezentacji projektu badawczo–animacyjnego: Pohulanka (1946): Gdańszczan budowanie na (nie)pamięci.
16.30 Dr Małgorzata Szpunar, Uniwersytet Gdański, (Samo)wykluczanie w percepcji Gdańszczan
16.45 Dr Paweł Bykowski, Politechnika Gdańska, (Nie)pamięć losów Gdańska wśród studentów Politechniki Gdańskiej

17.00 Marcin Boryczko, Dominik Krzymiński, Uniwersytet Gdański, Fantazmat narodu czyli konstruowanie wspólnoty wokół relacji Polacy – Niemcy w przestrzeni wirtualnej. Analiza dyskursu zapośredniczonego przez komputer
17.15 Agnieszka Bzymek, Uniwersytet Gdański, Tożsamość lokalna i literatura. Terapeutyczne funkcje prozy Stefana Chwina i Pawła Huelle
17.30 Aleksandra Kurowska–Susdorf, Uniwersytet Gdański, Uwikłani w niepamięć. Wokół doświadczeń gdańskich przewodników turystycznych
17.45 – dyskusja, zamknięcie konferencji
18.00 – bankiet


Serdecznie zapraszamy!

Zakład Pedagogiki Społecznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
i Urząd Miasta Gdańsk

Data: 2010-05-24 24 maja 2010 r.
Godzina: 11.00-18.00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, Instytut Pedagogiki, Ul. Bażyńskiego 4, Aula S 211
Wstęp: wolny
Organizator: Uniwersytet Gdański i Miasto Gdańsk