Artyści w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II

Artyści w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II
A
A

JOSEPH HAYDN
Symfonia e-moll nr 44 „Trauersinfonie”
GABRIEL FAURE
Requiem op.48

Orkiestra Symfoniczna PFB
Kai Bumann   dyrygent
Magdalena Witczak   sopran
Leszek Skrla   baryton

Chór Akademii Morskiej w Gdyni   przyg. Karol Hilla
Chór Kakofonia z Kartuz przyg. Małgorzata Kuchtyk
Chór Męski Wydz. Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku przyg. M.Kozorys
Chór Mieszczan Gdańskich przyg. Monika Kaźmierczak
Chór Państwowej Opery Bałtyckiej przyg. Dariusz Tabisz
Chór „Pro Anima” przyg. Arkadiusz Wanat
Chór Uczelniany Akademii Muzycznej w Gdańsku przyg. Małgorzata Rolak, Anna Borkowicz
Chór Wydziału Zarządzania UG”Non Serio” przyg. Beata Pawlak
Chór Żeński „Gaudium per canto” przyg. Anna Fiebig
Sopocki Chór Kameralny “Continuo” przyg. Anna Fiebig

Patronat honorowy koncertu
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź
Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowskiego
Prezydent Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
Proboszcz Parafii Archikatedralnej Zbigniew Zieliński