Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Trwa Tydzień Otwartej Edukacji. Poznaj otwarte zasoby IKM!

W dniach 10-15 marca 2014 na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo do wiedzy.

Trwa Tydzień Otwartej Edukacji. Poznaj otwarte zasoby IKM!
A
A

W dniach 10-15 marca 2014 na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji, wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo do wiedzy. W Polsce przypomina o  nim Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), do której należy Instytut Kultury Miejskiej. Zapraszamy razem z KOED do zadawania pytań dotyczących problemów związanych z prawem autorskim w edukacji na stronie: http://koed.org.pl/pytamy/ oraz do zapoznania się i korzystania z otwartych zasobów IKM.

„Idea otwartej edukacji oznacza swobodę wykorzystania zasobów edukacyjnych, dostępnych bezpłatnie online i  pozbawionych ograniczeń wynikających z prawa autorskiego. Otwarte zasoby edukacyjne każdy może nie tylko kopiować i wykorzystywać, ale także modyfikować i niezależnie rozpowszechniać. Mówiąc o otwartej edukacji zwracamy uwagę nie tylko na bezpłatny dostęp do dobrej jakości treści edukacyjnych w Internecie, ale także na prawa do jej swobodnego wykorzystania, które mogą być zagwarantowane korzystaniem z wolnych licencji.” - tak ideę otwartej edukacji opisuje KOED na stronie: http://koed.org.pl/tydzien-otwartej-edukacji-2014/.

Instytut Kultury Miejskiej udostępnia na otwartych licencjach wiele materiałów i publikacji edukacyjnych w ramach programu Medialab Gdańsk. Wśród nich znajdują się: „(Nie) bój się bloga. Jak wykorzystywać blog w edukacji”, „Laboratoria mediów” (powstała w partnerstwie Medialabu Gdańsk z Uniwersytetem Gdańskim), „Otwartość w publicznych instytucjach kultury”, gra „Twoje prawa w Sieci” i scenariusze „Wikiwarsztatów 50+”. W całości domenie publicznej poświęcony jest serwis www.szukamy.org, w którym znajdziemy artykuły, grafiki, plakaty, przepisy kulinarne, reklamy i wiele innych materiałów z zasobów polskich bibliotek, archiwów oraz muzeów cyfrowych.

Dostępne są również raporty z  prowadzonych przez Obserwatorium Kultury badań. Są to: „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych”, „Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych” (realizowane przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych z Gdańska we współpracy z IKM) oraz „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”.

Na licencji Creative Commons dostępne są również materiały będące wynikiem współpracy Instytutu Kultury Miejskiej oraz badaczy kultury i mediów: e-book Grzegorza D. Stunży „Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania” oraz publikacja Marcina Wilkowskiego - „Wprowadzenie do historii cyfrowej”.

W Polsce, w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji, odbywają się min.: seminarium „Historia cyfrowa/otwarta nauka – jak tworzyć, jak wykorzystywać” prowadzone przez Marcina Wilkowskiego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, kampania informacyjna na stronie łódzkiej biblioteki, warsztat pokazujący zasoby portalu www.wolnelektury.pl w Krakowie czy konferencja pt. „Otwarte źródła informacji” we Wrocławiu.

Zapraszamy do pobierania, czytania, udostępniania i korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych Instytutu Kultury Miejskiej i nie tylko!
Więcej o otwartej edukacji na stronie http://koed.org.pl/.
---
Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) to grupa instytucji kultury i nauki oraz organizacji pozarządowych działających wspólnie na rzecz budowania i jak najszerszego wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych. Jak można dołączyć do Koalicji? Informacje znajdują się na stronie: http://koed.org.pl/o-koalicji/dolacz-do-nas/.
---
Medialab Gdańsk: http://medialabgdansk.pl/
Obserwatorium Kultury: http://obserwatorium.ikm.gda.pl/