Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mapa Równości w Gdańsku

Mapa Równości w Gdańsku
A
A

Stowarzyszenie WAGA zaprasza na spotkanie "Mapa Równości w Gdańsku" w dniu 7 lutego br. w godz. 17-20 w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 (dawny Pałac Ślubów).

Wynikiem tego spotkania będzie stworzenie mapy problemów związanych z równością kobiet i mężczyzn w kontekście zagospodarowania przestrzennego, dostępu mieszkańców do kultury, badań profilaktycznych i innych.

Stowarzyszenie WAGA chce przygotować raport o sytuacji w dzielnicach Gdańska i przedstawić go podczas konferencji dot. równości w Gdańsku, którą planuje zorganizować w marcu/kwietniu br. w Gdańsku.

Od roku Stowarzyszenie WAGA promuje Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i próbuje przekonać samorząd Gdańska do jej sygnowania. Dokument ten pozwala lepiej poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionu i miasta, osób nierówno traktowanych pod Siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 (dawny Pałac Ślubówzględem m.in. płci, wieku, sprawności fizycznej, wyznania, przynależności etnicznej.

- Radni i radne dzielnic i osiedli wiedzą najwięcej o miejscach i sprawach, w których zmiana czy pomoc jest potrzebna. Chcemy, by obraz koniecznych zmian był jak najpełniejszy i bardzo liczymy na pomoc i zaangażowanie radnych przy realizacji tego raportu. - mówi Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA.

W trakcie spotkania 7 lutego br. zostaną zaprezentowane założenia Karty Równości, etapy jej wprowadzania i korzyści jakie daje mieszkańcom gminy i regionu. Wprowadzenie Karty ułatwia Przewodnik, przygotowany przez autorów Karty, Radę Gmin i Reginów Europy. Przewodnik, po raz pierwszy przetłumaczony na język polski przez członkinię Stowarzyszenia WAGA, daje wskazówki, jak mapowanie problemów może przebiegać i proponuje przyjęcie określonych parametrów, by uzyskać jak najlepsze dane. Może być to bardzo pomocne narzędzie w pracy Rad Dzielnic i Osiedli.

Data: 2012-02-07 7 lutego (wtorek) 2012
Godzina: 17.00-20.00
Miejsce: Siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 (dawny Pałac Ślubów)
Wstęp: wolny
Organizator: Stowarzyszenie WAGA