Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Smart Metropolia

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Organizatorem wydarzenia jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

A
A

Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych ze środowisk mieszkańców, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii.

Tegoroczny kongres Smart Metropolia ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata. Stanowić będą one punkty odniesienia dla tematów spotkań realizowanych w ramach linii programowych: idee (wybory dla przyszłości), dobro wspólne (wybory dla dobra wspólnego), innowacja i biznes (wybory dla rozwoju).

Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące.

 
REJESTRACJA
Udział w Smart Metropolii jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na stronie www.smartmetropolia.pl

MIEJSCE KONFERENCJI
AmberExpo to miejsce z charakterem. Ma niepowtarzalny, wyróżniający styl. Centrum pozwala nam na zapewnienie najlepszej jakości wydarzenia, zapewniając komfort odwiedzającym oraz prelegentom.

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) powstało w 2011 roku i zrzesza obecnie 57 gmin i powiatów. Celem stowarzyszenia jest wspieranie współpracy i koordynacji działań wszystkich podmiotów tworzących metropolię.

KONKURS "Moje Miasto Przyszłości"
Nakręć przyszłość swojego miasta i zabierz głos podczas kongresu.
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat.
>>>Szczegóły
Data: 2018-09-20 20 - 21 września 2018 r.
Miejsce: AmberExpo ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Wstęp: Udział bezpłatny, wymagana rejestracja: www.smartmetropolia.pl/rejestracja
Organizator: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S)