Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdański Tydzień Demokracji. Nie ma demokracji bez udziału obywateli Jan Nowak-Jeziorański

Sędziowie i niewolnicy – spotkanie autorskie z prof. Jerzym Zajadło piątek, 15 września, godz. 18:00. Europejskie Centrum Solidarności, Biblioteka, pl. Solidarności 1 (wstęp wolny)

A
A

Spotkanie autorskie z Profesorem Jerzym Zajadło będzie wyjątkową okazją do refleksji z perspektywy filozofii prawa, do spojrzenia okiem prawnika i filozofa na stan demokracji w Polsce, także w aspekcie roli sędziów. Tematyka postaw sędziowskich wobec procesu zniesienia amerykańskiego niewolnictwa, na pierwszy rzut oka odległa od bieżących spraw w Polsce, tak naprawdę jest niezwykle aktualna. To od postaw sędziów zależy w istotnej mierze ostateczny kształt systemu prawnego, w tym poziom ochrony praw fundamentalnych – zachęca prowadzący spotkanie, dr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. – Będziemy chcieli wykorzystać problematykę podjętą w książce Sędziowie i niewolnicy także jako inspirację do dyskusji o współczesnych problemach. Kto jest dzisiaj „niewolnikiem”? Jak znaleźć sędziów, którzy będą walczyć o prawa człowieka? Jakich sędziów potrzebuje demokratyczne państwo prawa – uciekających w formalizm czy też, gdy to konieczne dla ochrony praw jednostki, wkraczających w kompetencje ustawodawcy?

We wprowadzeniu do książki profesor Zajadło podkreśla: „Historia jest dla mnie przede wszystkim źródłem wiedzy o tym, co i dlaczego zdarzyło się w przeszłości. Możemy jednak podejść do niej w inny sposób i potraktować ją jako egzemplifikację pomagającą w formułowaniu i weryfikowaniu paradygmatów. Dotyczy to również ogólnej refleksji nad prawem dokonywanej w ramach trzech podstawowych dziedzin – filozofii, teorii i socjologii prawa. W tym sensie książka ta nie jest książką historyczną, mimo że traktuje o historii. Jest raczej książką z zakresu filozofii prawa, która czerpie pewną lekcję z historii, w tym przypadku historii orzecznictwa sądów amerykańskich w sprawach niewolnictwa – lekcję o paradygmacie postaw sędziowskich skonfrontowanych z aksjologią konstytucyjną”.