Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Metropolitanka

Przed nami pierwsze spacery z nowymi przewodnikami i przewodniczkami po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet. W ramach trwającego od lipca projektu „Metropolitanka – witamy” Instytut Kultury Miejskiej przeprowadził cykl spotkań i szkoleń przybliżających stoczniowe herstorie (z ang. her story – „jej historia”, w nawiązaniu do his story – „jego historia”) dla osób posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim. Oprowadzania po Stoczni w języku ukraińskim i rosyjskim, z udziałem nowych przewodników, będą odbywały się od soboty 17 października.

A
A

Zdjęcie prezentuje grupę osób zwiedzających Stocznię Gdańską, w tle prezentuje się dźwig stoczniowy oraz statek.

fot. Renata Dąbrowska

W projekcie „Metropolitanka – witamy”, realizowanym od końca lipca w Instytucie Kultury Miejskiej wzięło udział prawie 30 osób. Projekt skierowany jest do osób posługujących się językami ukraińskim i rosyjskim. Od 28 lipca uczestnicy i uczestniczki byli przygotowywani do samodzielnego oprowadzania po Stoczni Gdańskiej Szlakami kobiet. Efektem wielogodzinnego kursu są spacery w języku ukraińskim i po rosyjskim, które rozpoczną się już w najbliższą sobotę 17 października o godzinie 12:00.

- Spacery po Stoczni zmieniają swoją formę. Tym razem to osoby, które wybrały Gdańsk jako swoje nowe miejsce do życia, oprowadzą po Stoczni szlakami kobiet po rosyjsku i ukraińsku – mówi Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej.

Do projektu zgłosiły się osoby, które przeprowadziły się do Polski z powodów politycznych, zawodowych lub osobistych. Motywacje i historie uczestników były różnorakie, ale łączyła ich chęć poznania swojego nowego miejsca życia. Spacerów łącznie będzie 24, będą odbywały się w obu językach i potrwają do końca listopada.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPACERÓW

Spacery w języku ukraińskim:
18.10.2020 | 14.00 | Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku ukraińskim | Przewodniczka Mariana Butchak

Spacery w języku rosyjskim:
17.10.2020 | 12.00 | Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku rosyjskim | Przewodnik Ilia Pyzhin
18.10.2020 | 15.00 | Spacer Stocznia Gdańską szlakami kobiet w języku rosyjskim | Przewodniczka Natalia Tkachenko

Zapisy i informacje

Link do strony IKM będą ukazywać się kolejne terminy spacerów, które potrwają do końca listopada.

Partnerzy projektu:Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Związek Ukraińców w Polsce – koło w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności.

Projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapisy, informacje: Anna Urbańczyk anna.urbanczyk@ikm.gda.pl, tel. + 48 663 87 2016 (preferujemy kontakt w języku polskim lub angielskim). Przy zapisach prosimy i podanie imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.

Zasady reżimu sanitarnego obowiązujące w Instytucie Kultury Miejskiej – projekt Metropolitanka – witamy / ласкаво просимо / добро пожаловать

1.     Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji - zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail do pani Anny Urbańczyk:  anna.urbanczyk@ikm.gda.pl. Przy zapisach prosimy o podanie imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Limit miejsc dla zajęć organizowanych w siedzibie IKM: 15 osób; limit miejsc dla zajęć w formie spacerów: 40 osób.

2.     W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że Uczestnik/Uczestniczka według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane zbierane są w celu realizacji wydarzenia w czasie obowiązującego reżimu sanitarnego, poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia czy dokonane zgłoszenie na zajęcia zostało przyjęte.

3.    W zgłoszeniu należy zamieścić oświadczenie, że jeżeli wystąpią u Uczestnika/Uczestniczki objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.

4.     Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zakrywania nosa oraz ust za pomocą maseczek ochronnych, gogli, przyłbic lub innych części odzieży (np. chustka). Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są zaopatrzenia się w materiały do zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie.

5.    W zajęciach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37-38 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

6.     W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w zajęciach, wskazanych powyżej objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w zajęciach. Osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są do odwołania swojej obecności na zajęciach oraz nieuczestniczenia w nich.

7.   Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.

8.  W przypadku niezastosowania się wskazanych wyżej zasad, organizator może odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce udziału/dalszego udziału w zajęciach.