Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Losowanie numerów Budżetu Obywatelskiego 2022

Zakwalifikowanych jest 387 projektów - losowanie dla nich numerów jest potrzebne po to, by konkretne projekty mogli poprzeć mieszkańcy w głosowaniu, które zaplanowane jest na 4-18 października. Poniżej podajemy szczegółowe informacje na temat BO2022, pokazujemy też przykład z dzielnicy Łostowice-Ujeścisko, że projekty do kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego warto zgłaszać, ponieważ przynoszą one wymierne efekty.

A
A
ul. Porębskiego - rondo, jezdnia i bloki mieszkalne
Przy ul. Porębskiego powstaną miejsca postojowe - właśnie dzięki aktywności mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego
fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Losowanie numerów projektów BO2022 rozpocznie się dzisiaj, punktualnie o godz. 12. Jego wynikiem będzie kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania.

Do głosowania zakwalifikowanych jest 387 projektów. 

Na tę liczbę składa się:

 •  116 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego (w tym 97 dzielnicowych i 19 ogólnomiejskich)
 •  271 projektów Budżetu Obywatelskiego (w tym 238 dzielnicowych i 33 ogólnomiejskie)

 

 Ogółem w tracie całego procesu BO2022 674 projektów pozostało w systemie elektronicznym i było ocenianych (część projektów wnioskodawcy wycofali lub połączyli z innymi).

 • 99 projektów zostało odrzuconych formalnie (przyczyny to m.in. brak wersji papierowej wniosku, brak oświadczeń właścicieli terenów o zgodzie na realizację projektu na  terenie niegminnym, brak wskazanej lokalizacji)
 • 188 projektów zostało ocenionych negatywnie w trakcie weryfikacji.

Najczęstsze przyczyny ocen negatywnych to brak zgodności projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zbyt małe środki w BO na realizację zamierzeń wnioskodawców, brak możliwości realizacji projektów z uwagi na niezgodności z obowiązującymi przepisami, miejsca wskazane do realizacji to tereny przeznaczone do sprzedaży lub innych inwestycji.

 

HARMONOGRAM BO2022:

 • 20 września losowanie numerów projektów
 • 4–18 października GŁOSOWANIE
 • do 25 października ogłoszenie wyników głosowania

Wybrane w głosowaniu projektu zostaną przekazane do realizacji na lata 2022/0223, a jeszcze w październiku rozpocznie się ewaluacja BO i przygotowania do kolejnej, dziesiątej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego.

Zobacz, jak Budżet Obywatelski "zadziałał" na Ujeścisku-Łostowicach

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła przetarg na realizację zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 pod hasłem "Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę". W jego ramach mieszkańcy dzielnicy zaproponowali niewielkie, ale ułatwiające życie codzienne, inwestycje w sześciu różnych lokalizacjach.

Projekt zakłada budowę miejsc postojowych przy ul. Bergiela, Przemyskiej oraz przy ul. Porębskiego wraz z budową chodnika i przejścia dla pieszych. Przy ul. Cedrowej zaproponowano powstanie placu zabaw (obecnie, na zielonym terenie, znajduje się niewiele urządzeń dedykowanych najmłodszym). Na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 stanie elektroniczna tablica z pomiarem prędkości oraz stojak na 15 rowerów. Podobny stojak zyska Szkoła Podstawowa nr 86. Natomiast Szkoła Podstawowa i Przedszkole "Olimpijczyk" zostaną doposażone w nowy sprzęt rekreacyjny oraz stojak na 30 rowerów. Zaplanowano także doświetlenie przejścia dla pieszych oraz chodnika przy ul. Wieżyckiej. W pobliżu Szkoły "Olimpijczyk" staną tablice z pomiarem prędkości, podobne do tych, które funkcjonują już w innych rejonach Gdańska.

DRMG zakończyło przetarg na realizację tego projektu. Na ten cel zabezpieczono łącznie 517 tys. złotych, ale zamówienie zostało podzielone na dwie części. Na każdą z nich wpłynęły po dwie oferty:

„Budowa miejsc postojowych – ul. Bergiela, ul. Porębskiego, ul. Przemyska w Gdańsku”

 1. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 564 005,97 zł

 2. Saferoad Kabex Sp. z o. o. - 332 735,16 zł

Dostawa i montaż wiaty na stojaki rowerowe na ul. Człuchowskiej oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Wieżyckiej w Gdańsku

 1. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 125 460,00 zł

 2. Saferoad Kabex Sp. z o. o. - 109 649,27 zł

Obecnie trwa analiza propozycji oferentów pod kątem formalno-prawnym Po podpisaniu umowy prace powinny zakończyć się w ciągu 10 tygodni.