Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

LIV sesja Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 29 września, o godz. 9.00 w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) rozpocznie się LIV sesja Rady Miasta Gdańska.

A
A

sala obrad rady miasta Gdańska, radni miejscy siedzący przy swoich ławach podczas posiedzenia

 

Transmisja z sesji LIII Rady Miasta Gdańska w czwartek, 25 sierpnia, na www.gdansk.pl. Początek o godz. 9.00.

 

PROGRAM OBRAD:

 

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

 

Komunikaty:

 • Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

 • Komisje Rady Miasta Gdańska,

 • Prezydent Miasta Gdańska.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

 

4. Uchwały:

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok (druk 1399);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1400);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej Pożyczki Miejskiej
  w Pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska
  (druk 1396);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie opłaty miejscowej (druk 1397);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej (druk 1382);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 1398);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie udzielenia w roku 2022 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 1381);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Lorens – Architekt Miasta

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej II w mieście Gdańsku (druk 1377);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon Pustego Stawu w mieście Gdańsku (druk 1378);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki-Błonia rejon ulicy Elbląskiej i rzeki Rozwójki w mieście Gdańsku (druk 1379);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lipce - rejon przystanku zintegrowanego w mieście Gdańsku (druk 1383);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Południowy - część wschodnia w mieście Gdańsku (druk 1384);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Południowy - część zachodnia w mieście Gdańsku (druk 1385);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (druk 1394);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1390);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1391);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1392);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Gdańsku
  (druk 1380);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” (druk 1387);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. w sprawie powierzenia Gdańskim Autobusom i Tramwajom Spółce z o.o.
  z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie tramwajowego lokalnego transportu zbiorowego
  (druk 1375);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

 

 1. w sprawie powierzenia Gdańskim Autobusom i Tramwajom Spółce z o.o.
  z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego
  (druk 1376);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim i Powiatem Gdańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Starogardzkiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (druk 1401);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

 

 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo (druk 1364);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznania jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie dla rodzin repatrianckich z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska (druk 1393);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (druk 1395);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr IX/169/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1386);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1388);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 74 w Gdańsku przy ul. Magellana 3 (druk 1389);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.

6. Zakończenie obrad.