Cykl bezpłatnych warsztatów psychologicznych dla młodzieży "W LABIRYNCIE EMOCJI"
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Cykl bezpłatnych warsztatów psychologicznych dla młodzieży "W LABIRYNCIE EMOCJI"

A
A

baner promujący Bezpłatne warsztaty psychologiczne dla młodzieży

 

Okres dojrzewania (adolescencji) jest wyzwaniem dla młodych ludzi we wszystkich obszarach ich życia. Zmiany, które zachodzą w młodym człowieku mogą stanowić trudność dla niego samego, ale też dla rodziców, rówieśników i nauczycieli.

Niniejszy projekt został skierowany do grupy młodych osób w wieku od 15 do 18 lat, którzy wykazują trudności w zakresie regulacji emocji.

Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozwojem emocjonalnym, nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów czy stawianiem granic.

Projekt skierowany jest do młodzieży, która przeżywa przykładowe trudności z:

 • Doświadczaniem silnych emocji jak np. złość, lęk, smutek
 • Stawianiem granic i mówieniem „nie”
 • Zauważeniem i nazwaniem swoich potrzeb
 • Niską samooceną
 • Nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji
 • Dogadaniem się z rodzicami
 • Motywacją do nauki
 • Wchodzeniem w różne sytuacje społeczne


Cel projektu:

1. Zwiększenie kompetencji nastolatków przez naukę konkretnych umiejętności samoregulacji (włączając w to regulację emocji i uważność), skuteczności interpersonalnej, tolerowania dyskomfortu psychicznego i równowagi pomiędzy myśleniem a działaniem.

2. Wzmocnienie motywacji nastolatków do częstszego wykorzystywania nowych umiejętności, rzadszego korzystania z wcześniejszych zachowań dysfunkcjonalnych i identyfikacji czynników (myśli, uczuć, zachowań), które podtrzymują wzorce problematycznych zachowań i utrudniają stosowanie bardziej umiejętnych reakcji.

3. Stosowanie metod zachęcających do generalizacji nowych umiejętności poznanych na terapii w tych sytuacjach życiowych, gdzie są one potrzebne.


Program warsztatowy oparty jest na terapii dialektyczno-behawioralnej, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi.


Harmonogram warsztatów:

 • 21.05
 • 28.05
 • 4.06
 • 11.06
 • 18.06


Czas trwania każdego spotkania przewidziany jest na ok. 4h. Zajęcia będą się odbywały od 10.00 do 16.00.

Zapisy
O kwalifikacji do projektu będzie decydowała kolejność przyniesionych i podpisanych zgłoszeń do siedziby Fundacji w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 54/1. 


Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji LPP udział w warsztatach jest bezpłatny. Cena komercyjna takiego kursu wynosi 1200 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Więcej informacji