Międzynarodowa debata Wolność Kultury | Freedo(o)m of Culture

Zapraszam na otwartą międzynarodową debatę "Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture", która odbędzie się 24 marca 2018 o godz. 10:00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach spotkania Sieci Menedżerów Kultury Oracle w Gdańsku. W debacie udział wezmą: Jean Pierre Deru, Mary Ann De Vlieg, Michał Merczyński, Paweł Potoroczyn, Jan Klata oraz Anda Rottenberg.

A
A

W dniach 22-24 marca 2018 w Gdańsku odbędzie się spotkanie menedżerów kultury z 49 krajów świata. Wezmą oni udział w międzynarodowym seminarium, warsztatach oraz otwartej debacie pod hasłem „Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture”. Odwiedzą też gdańskie instytucje kultury i zwiedzą miasto. Spotkanie będzie okazją do wspólnych rozważań nad współczesnymi znaczeniami wolności w różnych dziedzinach życia – społecznej, politycznej a także prywatnej.

Organizatorami wydarzenia są Oracle Cultural Network w Brukseli i Fundacja Theatrum Gedanense, we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Instytutem Kultury Miejskiej oraz Europejskim Centrum Solidarności.

Zapraszam do zapisywania się na Seminarium (w tym wykłady Mary Ann De Vlieg oraz Mileny Dragićević-Sesić) oraz prezentacje projektów w ramach Market of Ideas Exchange 23 marca 2018 w Europejskim Centrum Solidarności oraz do udziału w debacie „Wolność Kultury/Freedo(o)m of Culture” 24 marca 2018 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska, w ramach otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Data: 2018-03-24 24 marca 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski ul. Bogusławskiego 1, Gdańsk
Organizator: Oracle Cultural Network w Brukseli i Fundacja Theatrum Gedanense, we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Instytutem Kultury Miejskiej oraz Europejskim Centrum Solidarności