Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

13. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Konstruktorskiego wyKOMBinuj mOst

A
A

Baner promujacy konkurs wyKOMBinuj most, który odbędzie się w dniach 19-21 października 2020 roku na Politechnice Gdańskiej. Grafika przedstawia fioletowy zarys mostu.

W dniach od 19 do 21 października 2020 roku Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO, działające przy Katedrze Wytrzymałości Materiałów Politechniki Gdańskiej organizuje 13. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Konstruktorskiego wyKOMBinuj mOst.

Pierwszego dnia wydarzenia tuż po uroczystym rozpoczęciu Konkursu, które odbędzie się o godzinie 9:00 na dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej, nastąpi najważniejsza część wydarzenia – klejenie konstrukcji mostowych. Uczestnicy wykorzystując jedynie 9 arkuszy brystolu oraz 2 butelki kleju polimerowego będą mieli za zadanie stworzyć przęsło mostowe o rozpiętości 100 cm, w czasie nieprzekraczającym 7 godzin.

Drugiego dnia wydarzenia o godzinie 10:00 rozpocznie się V Ogólnopolska Konferencja Budowlana KOMBOferencja 2020. Z racji na sytuację, jaka panuje w kraju oraz mając na względzie bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, konferencja odbędzie się za pomocą środków elektronicznego przekazu.

Ostatniego dnia wydarzenia w godzinach od 8:00 do 10:00 nastąpi obciążanie konstrukcji mostowych wykonanych pierwszego dnia. Tego samego dnia tuż po obciążeniu wszystkich konstrukcji odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu oraz wręczanie nagród.