Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

12th biennial ERNAPE conference "Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies"

A
A

Celem projektu jest wymiana doświadczeń badaczy, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami oraz ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m.in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi). Współpraca badaczy tworzących ERNAPE-PL przybiera różne formy, od wymiany doświadczeń badawczych i dydaktycznych, poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, po wspólne projekty naukowe. Wśród nich głównie badania empiryczne, a poza nimi, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, tworzone i rozwijane w zespołach krajowych oraz międzynarodowych, działających tak w Polsce, jak w Unii Europejskiej i wielu innych krajach, z których pochodzą badacze skupieni w ERNAPE.

Konferencja jest kontynuacja spotkań sieci badawczej ERNAPE (European Research Network About Parents in Education), która od 1993 roku zrzesza badaczy związanych z tematyką współpracy szkoły, rodziny i społeczności lokalnej zarówno z Europy jak i spoza niej. Co dwa lata inny uniwersytet zostaje organizatorem spotkania całej sieci. Rok  2019 i spotkanie na Uniwersytecie  Gdańskim poświęcone jest tematyce rodzicielskiego zaangażowania jako siły, siły która ma wpływ nie tylko na rozwój i karierę edukacyjną dzieci, ale także na szkoły i całe społeczeństwo. Trzydniowa konferencja będzie okazją do prezentacji najnowszych badań, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy naukowej badaczy z całego świata. Będzie to także czas dla promocji Uniwersytetu Gdańskiego oraz całego miasta Gdańska. Konferencja odbywać się będzie w budynku ECS – 18.09 oraz na terenie kampusu UG, na Wydziale Prawa i Administracji UG - 19.09 – 20.09.2019r. Planowane jest także zwiedzanie wystawy stałej ECS oraz zwiedzanie starówki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ernapegdansk2019.pl

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Została wpisana w obchody 50 lecia Uczelni.

www.gdansk.pl
Patronat Medialny
Data: 2019-09-18 18-20 września 2019 r.
Miejsce: Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji UG Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk
Organizator: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Fundacja Rozwoju UG, Stowarzyszenie ERNAPE