Udostępnianie rejestru wyborców
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Udostępnianie rejestru wyborców

Udostępnianie rejestru wyborców
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/Udostepnianie-rejestru-wyborcow,a,44943