PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie w sprawie siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Gdańska

Obwieszczenie w sprawie siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Gdańska

OBWIESZCZENIE PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na 3 marca 2019 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, zm.: poz. 130, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321 i 1349) w związku z art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, 1349, 1432, 2500) podaje się do publicznej wiadomości informację o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku:
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, I piętro, sala 107, tel. (58) 323-61-07, (58) 323-61-67.
PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
/-/ Aleksandra Dulkiewicz