PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Komunikat Pełniącej Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska o wyznaczeniu i podaniu wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Komunikat Pełniącej Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska o wyznaczeniu i podaniu wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykonując postanowienia art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, zm.: poz. 130, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321 i 1349), nakładającego na Prezydenta Miasta obowiązek wyznaczenia i podania wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, wyznaczam następujące lokalizacje na terenie Gdańska:

 1. słup reklamowy - przy ul. Piastowskiej 161 A,
 2. słup reklamowy – przy ul. Opata J.Rybińskiego/Plac Inwalidów Wojennych,
 3. słup reklamowy – przy ul. Czyżewskiego/ul. Opackiej,
 4. słup reklamowy – przy ul. Wita Stwosza/ul. Obrońców Westerplatte,
 5. słup reklamowy – przy ul. Wyspiańskiego,
 6. słup reklamowy – przy ul. Waryńskiego,
 7. słup reklamowy - Rynek Wrzeszcz/ul. Biała,
 8. słup reklamowy – przy ul. Klonowicza/ul. Żywiecka,
 9. słup reklamowy – przy ul. Reja/ul. Kochanowskiego,
 10. słup reklamowy – przy ul. Dworska/ul. Pułaskiego,
 11. słup reklamowy – przy ul. Oliwska/ul. Szkolna,
 12. słup reklamowy – przy ul. Trakt Św.Wojciecha/ul. Dworcowa,
 13. słup reklamowy – przy ul. Gościnnej,
 14. słup reklamowy – przy ul. Kartuska/ul. Ciasna,
 15. słup reklamowy – przy ul. Stryjewskiego/ul. Zimna,
 16. słup reklamowy – przy ul. Stryjewskiego/ul. Szpaki.

Plakaty wyborcze mogą być naklejane bezpłatnie, wyłącznie na słupach i miejscach do tego wytypowanych.

W celu sprawowania nadzoru nad zachowaniem ładu i porządku, wykaz lokalizacji został przekazany Straży Miejskiej i Policji.

 

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

/-/ Aleksandra Dulkiewicz