PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja dla wyborców z orzeczoną niepełnosprawnością wpisanych do rejestru wyborców Gdańska

Informacja dla wyborców z orzeczoną niepełnosprawnością wpisanych do rejestru wyborców Gdańska

Informacja dla wyborców z orzeczoną niepełnosprawnoscią, wpisanych do rejestru wyborców Gdańska, w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

 

  1. Głosowanie odbędzie się w dniu 3 marca 2019 r. (niedziela) w godz. 7.00 -21.00

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim – Dz. U. z dnia 21 stycznia 2019 r. poz. 134);

 

https://gdansk.kbw.gov.pl/813_Wybory_przedterminowe/1/32862_Wybory_przedterminowe_Prezydenta_Miasta_Gdanska_zarzadzone_na_dzien_3_marca_2019_r

 

  1. Informacje o właściwym obwodzie głosowania i lokalach obwodowych komisji wyborczych:   http://www.gdansk.pl/pobierz/122469/obwieszczenie-w-sprawie-obwodow-glosowania-w-przedterminowych-wyborach-prezydenta-miasta-gdanska-zarzadzonych-na-dzien-3-marca-2019-r

       

  1. W wyborach prezydentów miast  głosujemy w miejscu stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców), zatem dopisanie do spisu wyborców na wniosek możliwe jest jedynie w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, innym niż jego miejsce wpisania do rejestru wyborców jedynie w obrębie miasta Gdańska. 

Powyższe oznacza, że wyborca wpisany do rejestru wyborców np. w Katowicach, czy Pruszczu Gdańskim nie może dopisać się do spisu wyborców w Gdańsku. 

- wniosek o dopisanie do spisów wyborców;

https://bip.gdansk.pl/wybory/wniosek-o-dopisanie-wyborcy-do-spisu-wyborcow,a,137460

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow,a,44942

- udostępnianie rejestru wyborców

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/udostepnianie-rejestru-wyborcow,a,44943

 

  1. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych;

https://gdansk.kbw.gov.pl/813_Wybory_przedterminowe/1/32862_Wybory_przedterminowe_Prezydenta_Miasta_Gdanska_zarzadzone_na_dzien_3_marca_2019_r

 

  1. Warunki i formy głosowania:

- głosowanie przez obywateli polskich w miejscu stałego zamieszkania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-przez-obywateli-polskich-w-miejscu-stalego-zamieszkania,a,137431

- głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej nie będącymi obywatelami polskimi;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-przez-obywateli-unii-europejskiej-niebedacych-obywatelami-polskimi,a,137432

- głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-poza-miejscem-stalego-zamieszkania,a,137440

- głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-za-posrednictwem-pelnomocnika,a,137433

- głosowanie korespondencyjne;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-korespondencyjne,a,137435

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel.: 58 301 15 10, 58 305 94 41; fax: 58 301 27 30;  e-mail: gda-dyr@kbw.gov.pl,

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

- terminy wybranych czynności wyborczych;

https://bip.gdansk.pl/wybory/terminy-wybranych-czynnosci-wyborczych,a,137461