Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

A
A

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz.695) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie: 

1) podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1; 

2) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; 

3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1; 

4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a; 

5) głosowania przez pełnomocnika; 

6) ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.