PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WYBORCO !

Jeśli przed 28 czerwca dopisałeś się do spisu wyborców; zgłosiłeś zamiar głosowania korespondencyjnego lub ustanowiłeś pełnomocnika do głosowania - nie musisz zgłaszać tych wniosków ponownie.

Zgłoszenia zrealizowane przed pierwszą turą głosowania są skuteczne w drugiej turze 12 lipca.

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców.

Zamiar głosowania korespondencyjnego przed II turą głosowania należy zgłosić:

  • do 30 czerwca 2020 r.
  • do 7 lipca, w przypadku wyborców podlegających w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  • do 10 lipca, w przypadku wyborców podlegających w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy kwarantannę, izolację, rozpoczęli po 7 lipca.

 

W celu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez ePUAP – czy jest gotowy formularz zgłoszeniowy, trzeba to zgłosić pismem ogólnym?

Jest formularz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: gov.pl

https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

 

Osoba na wózku, która nie wychodzi z domu i nie ma nikogo bliskiego, chciałaby głosować korespondencyjnie. Jak ma to zrobić?

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, podpisane przez wyborcę, może do urzędu dostarczyć inna osoba. Niestety nie można tego zgłoszenia zrobić telefonicznie, ani e-mailem. 

 

Nie mam stałego adresu zameldowania, nie ma mnie w rejestrze wyborców. Co muszę zrobić, żeby zagłosować korespondencyjnie?

Wpisać się do stałego rejestru wyborców, albo dopisać do spisu wyborców. Korespondencyjnie może głosować wyborca, który figuruje w spisie wyborców.

 

Czy zgłoszenie zamiaru głosowaniu korespondencyjnego musi być złożone na określonym formularzu, czy może być to odręcznie sporządzone zgłoszenie?

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można przygotować odręcznie, podając swoje imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy oraz koniecznie numer telefonu lub adres e-mail. 

 

Jak można oddać kopertę zwrotną przy głosowaniu korespondencyjnym? Czy trzeba udać się do jakiegoś stanowiska, czy będzie wystawiona specjalna skrzynka na takie zgłoszenia? Czy zgłoszenie można zostawić w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców?

Kopertę zwrotną wyborca będzie mógł wrzucić do przygotowanych na terenie miasta skrzynek pocztowych do piątku 10 lipca. Można ją dostarczyć do Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania. W Urzędzie koperty zwrotne będą przyjmowane w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12, na stanowisku obsługi. W urzędzie nie będzie urny do głosowania.

 

Czy trzeba umawiać się na wizytę w urzędzie, żeby złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne? Czy wystarczy wrzucić zgłoszenie do ogólnej wrzutni na dokumenty w ZOM?

W celu złożenia zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego nie trzeba umawiać się na wizytę w urzędzie. Zgłoszenia można zostawić w informacji ogólnej urzędu.

 

Czy w przypadku rezygnacji z oddania głosu muszę zwrócić pakiet wyborczy? Jeśli tak, to w jaki sposób?

W tej sprawie ma jeszcze przepisów wykonawczych, być może będą szczegółowe regulacje i w tym zakresie.

 

Czy zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą skutkuje tak jak wniosek o dopisanie do spisu (czyli od razu również na II turę)?

Tak, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane przed I turą głosowania dotyczy również ponownego głosowania (II tury). W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.

 

Gdzie i kiedy będzie można odbierać pakiety wyborcze w Urzędzie Miejskim? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które zgłosiły chęć osobistego odbioru pakietu wyborczego, urząd będzie się z tymi osobami kontaktował i ustalał konkretny dzień i godzinę odbioru. Dzięki temu wizyta w urzędzie będzie bezpieczna i zajmie zaledwie kilka minut. 

 

Od kiedy wysyłane będą pakiety wyborcze na II turę wyborów? 

Pakiet wyborczy operator pocztowy doręcza wyborcy 6-7 lipca. Jeśli doręczyciel nie zastanie wyborcy w domu, zostawi w drzwiach awizo.W takiej sytuacji pakiet należy odebrać w urzędzie pocztowym najpóźniej następnego dnia.

 

Co robić w sytuacji, gdy pakiet wyborczy będzie naruszony (koperta zniszczona, otwarta, czegoś będzie brakowało) lub do 7 lipca nie zostanie dostarczony? 

Pakiet wyborczy do skrzynki pocztowej wyborcy dostarcza dwóch pracowników poczty. Od momentu pozostawienia pakietu w skrzynce, za pakiet odpowiada właściciel skrzynki pocztowej. Jeśli pakiet nie zostanie dostarczony do 7 lipca można skontaktować się ze swoim Urzędem Pocztowym.

 

Czy kopertę zwrotną będzie można wrzucać do każdej czerwonej skrzynki pocztowej na terenie Gdańska, czy przewidziane są specjalne skrzynki wyłącznie na potrzeby głosowania? 

Przepisy nie wskazują na specjalne skrzynki. Kopertę zwrotną należy wrzucić do skrzynki operatora wyznaczonego na terenie miasta, właściwego na wpisanie wyborcy do spisu wyborców. 

 

Ustawa z 2 czerwca mówi, że w przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.  

Czy to oznacza, że osoba, która zgłosiła chęć głosowania korespondencyjnego może jeszcze zmienić zdanie i uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? 

 Tak, wyborca do 3 lipca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego.

 

Czy zgłoszenie głosowania korespondencyjnego składane przed I turą przez osoby będące na kwarantannie, również dotyczy ponownego głosowania (II tury)? 

Tak, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku drugiego głosowania - 12 lipca - pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. 

 

Czy uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania uniemożliwia zmianę zdania i zgłoszenie głosowania korespondencyjnego? 

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wiąże się z wykreśleniem wyborcy ze spisu wyborców, tym samym uniemożliwia zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. 

 

 

SPIS WYBORCÓW, REJESTR WYBORCÓW

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można wysłać pocztą. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Do wniosku o dopisanie do spisu wyborców nie dołączamy żadnych załączników.

 

Jeśli dopisałem się do spisu wyborców na 10 maja, to czy w wyborach w terminie 28 czerwca będę nadal w spisie, czy muszę składać ponowny wniosek?

Dopisanie do spisu wyborców w kraju do głosowania 10 maja jest nieaktualne. W celu głosowania 28 czerwca i 12 lipca konieczne jest złożenie nowego wniosku.

 

Dopisałem się do spisu wyborców na 28 czerwca. Czy na II turę wyborów – 12 lipca muszę składać kolejny wniosek? 

Nie trzeba składać kolejnego wniosku, dopisanie do spisu wyborców przed pierwszym głosowaniem, 28 czerwca, skutkuje dopisaniem do spisu również na drugie głosowanie, 12 lipca. 

 

Dopisanie do rejestru lub spisu wyborców – czy muszę umawiać się na wizytę w urzędzie? Czy wystarczy wrzucić wypełniony wniosek do skrzynki podawczej w Zespole Obsługi Mieszkańców?

W celu złożenia wniosków j. w. nie trzeba umawiać się na wizytę w urzędzie. Wnioski oraz załączniki w przypadku wpisania do rejestru wyborców należy dostarczyć do informacji ogólnej urzędu.

 

Mieszkam na stale w Szwecji. Na wybory chcę przyjechać do Polski, czy mogę będąc już w Polsce dopisać się do spisu wyborców, czy muszę brać od konsula zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jeśli dopisałaś/eś się do spisu wyborców w konsulacie na terenie Szwecji niezbędne będzie pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania od konsula. Jeśli nie, to możesz dopisać się do spisu wyborców w Polsce.

 

Chcę dopisać się do spisu wyborców. Jeśli wyślę wniosek pocztą, w jaki sposób dowiem się, czy został on rozpatrzony pozytywnie?

Odpowiedź zwrotnie prześlemy sms-em na podany numer telefonu komórkowego. Dopisanie do spisu wyborców jest czynnością materialno-techniczną dokonywaną na wniosek osoby zainteresowanej i nie wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.

 

Do kiedy mogę wysłać pocztą wniosek o dopisanie do spisu wyborców, żeby zdążyć przed wyborami?

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców musi trafić do Urzędu najpóźniej 7 lipca. Liczy się data wpływu do urzędu, nie data wysłania wniosku.

 

Czy jak przyjdę do ZOM z uzupełnionymi drukami wpisania do rejestru, dopisania do spisu lub zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego to będę mógł je zostawić bez konieczności umawiania wizyty w urzędzie?

Tak, wypełnione dokumenty można zostawić w każdym ZOM (kancelaria lub urna lub stanowisko obsługi).

 

Czy w ZOM otrzymam bez rezerwacji wizyty druki wpisania do rejestru, dopisania do spisu, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego?

Tak, mieszkaniec druki otrzyma w każdym ZOM bez konieczności rezerwacji wizyty.

 

Czy w ZOM bez rezerwacji wizyty urzędnik pomoże mi wypełnić druk wpisania do rejestru wyborców, dopisania do spisu, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego?

Wyborca powinien wypełnić druki samodzielnie. Jeżeli będzie miał pytania, to - w zależności od obecnej sytuacji kolejkowej w urzędzie - będzie możliwa bezpośrednia pomoc na stanowisku obsługi bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

 

Chcę sprawdzić, czy jestem w spisie wyborców. Jak mogę to zrobić? Czy muszę rezerwować sobie wizytę w REL (jeśli tak, jaką usługę wybrać)? Jeśli złożę wniosek w kancelarii lub wyślą go pocztą, to kiedy i w jaki sposób otrzymam odpowiedź? Do kiedy mam na to czas? 

Spis wyborców jest udostępniany do 6 lipca na wniosek wyborcy. Wniosek ten można przesłać pocztą, złożyć w informacji ogólnej urzędu lub przesłać za pośrednictwem ePUAP-u. Odpowiedź zostania udzielona w takiej formie w jakiej wniosek wpłynął do urzędu. Wniosek o udostępnienie informacji ze spisu wyborców musi być podpisany przez wyborcę (własnoręcznie lub elektronicznie), nie może zatem zostać złożony fexem czy e-mailem.

 

Złożyłam wniosek o dopisanie do spisu. W jaki sposób dowiem się, czy został zrealizowany?  

Dopisanie do spisu wyborców jest czynnością materialno-techniczną realizowaną na wniosek zainteresowanej osoby i nie wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. Gmina jest zobowiązana do realizacji wszystkich otrzymanych wniosków. Nie ma zatem potrzeby sprawdzania czy wniosek został zrealizowany. O niemożności zrealizowania wniosku informujemy wnioskodawcę w formie, w jakiej wniosek wpłynął do urzędu.

 

Czy zameldowanie pod nowym adresem na pobyt stały po 1 głosowaniu (28 czerwca) powoduje automatyczne dopisanie do rejestru wyborców i „anuluje” złożony do 23 czerwca wniosek o dopisanie do spisu wyborców (który powinien obowiązywać również w II turze)?  

Nie, dopisanie do spisu wyborców dokonane przed pierwszym głosowaniem obowiązuje w II turze głosowania. Zameldowanie na pobyt stały pod nowym adresem nie anuluje dopisania do spisu wyborów. Anuluje natomiast wpisanie do stałego rejestru wyborców. 

 

Czy wniosek o dopisanie do spisu wyborców złożony po 23 czerwca a przed 28 czerwca i niezrealizowany, będzie uwzględniony po 28 czerwca i nastąpi dopisanie do spisu wyborców na 2 głosowanie 12 lipca? Czy muszę składać ponownie wniosek? 

W Gdańsku wszystkie wnioski, które wpłynęły do urzędu do 23 czerwca zostały zrealizowane. Wniosek złożony między 24 a 28 czerwca nie może zostać zrealizowany, ponieważ jako złożony przed pierwszą turą głosowania został wniesiony po terminie. Na drugą turę głosowania skuteczne są tylko wnioski składane od 29 czerwca. 

 

W związku z wyjazdem, dopisałem się przed I turą wyborów do spisu wyborców w innej miejscowości, ale 12 lipca będę już w domu. Co muszę zrobić, żeby głosować w Gdańsku?  

W tym przypadku, żeby móc głosować w Gdańsku, należy uzyskać w miejscowości, w której dopisał się Pan do spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania. 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Chcę uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, ale tylko na II turę, czy takie zaświadczenie uzyskam już teraz, czy dopiero po 28 czerwca?

Zaświadczenie o prawie do głosowania tylko w II turze głosowania będzie wydawane po dniu pierwszego głosowania. Dzisiaj wyborca może otrzymać dwa zaświadczenia na I i II turę głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania, również w stałym miejscu zamieszkania.

 

Czy zaświadczenie o prawie do głosowania wydane na 10 maja pozostaje ważne na 28 czerwca?

Nie, zaświadczenia wydane na 10 maja są nieważne.

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Czy mogę przynieść do urzędu, w imieniu osoby nie mogącej się podpisać, niepodpisany wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa? Czy urzędnik przyjdzie do domu tej osoby w celu potwierdzenia tożsamości i sporządzenia pełnomocnictwa?

Tak. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania można złożyć bez podpisu wyborcy, jeśli ten nie może się podpisać. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się w domu wyborcy.