Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jarosław Wałęsa

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 października 2018 r.Data publikacji: 26 września 2018 r.
Jarosław Wałęsa Koalicja Obywatelska
Jarosław Wałęsa Koalicja Obywatelska
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

JAROSŁAW WAŁĘSA

 • lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • hasło wyborcze: Bliżej Mieszkańców
 • adres strony internetowej: http://jaroslawwalesa.pl/
 • profil na FB: https://www.facebook.com/Walesa.Jaroslaw/
 • wiek: 42 lata
 • stan cywilny: żonaty (dwoje dzieci)

Urodzony w Gdańsku 13 września 1976 roku. Jest synem Danuty i Lecha Wałęsów. Ma żonę Ewelinę i dwójkę dzieci: Wiktora i Leę. Z wykształcenia - politolog. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i posłem z ramienia tej partii do Parlamentu Europejskiego z Pomorza.
Uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W 1995 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył szkołę średnią Glastonbury High School w Connecticut. W latach 1997-2000 studiował politologię w katolickim College of the Holy Cross. Uzyskał dyplom Bachelor of Arts na kieruneku politologia. Potem przez 2 lata pracował w Stanach Zjednoczonych, zaczynając jako analityk struktur medialnych w firmie komputerowej w Massachusetts zajmującej się oprogramowaniem MediaMap. Po rocznym stażu podjął pracę przy nawiązywaniu kontaktów instytucjonalnych w Instytucie Hudsona. Jest także absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku politologia.
W roku 2002 wrócił do Polski. Najpierw zatrudniony był w Biurze Prezydenta Lecha Wałęsy, a następnie rozpoczął własną działanośc polityczną. W latach 2005- 2009 był posłem na Sejm RP, a nstępnie posłem do Parlamentu Europejskiego, uzyskując w wyborach w 2009 r. ponad 73 tys. głosów. Pięć lat później został ponownie wybrany na trwającą obecnie kadencję. Jest wiceprzewodniczącym Komisja Rybołówstwa PE, zasiada w Komisji Petycji, a także jestem członkiem Delegacji do spraw stosunków z Japonią oraz zastępcą członka w Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
W czerwcu 2015 został dyrektorem Instytutu Obywatelskiego Platformy Obywatelskiej. Jest odznaczony Złotym Logo Polska, którą to nagrodę przyznaje Polska Organizacja Turystyczna. Lubi nadmorskie spacery, architekturę Gdańska i dobre kino.

GŁÓWNE TEZY PROGRAMOWE:

Jarosław Wałęsa sformułował swój program wyborczy w sześciu punktach. Dotyczą one dziedzictwa, komunikacji, funkcjonowania urzędu, edukacji, planowania przestrzennego i zieleni:

 • Dziedzictwo Gdańska

Wzmacnianie tożsamości i ochrona dziedzictwa Miasta Gdańska poprzez remonty i adaptacje historycznych obiektów. Wśród propozycji jest utworzenie Parku Kulturowego na terenach postoczniowych, renowacja niszczejących i wysiedlonych kamienic na Dolnym Mieście, stworzenie przy Miejskim Konserwatorze Zabytków „pogotowia konserwatorskiego”. Jest też zapowiedź położenia szczególnego nacisku na  zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na zmiany w planach zagospodarowania na Głównym Mieście, które mają ułatwić odbudowę kamienic, remont wszystkich wymagających tego ulic w tej części miasta, zapowiadana jest też dalsza rewitalizacja zaniedbanych dzielnic.

 • Komunikacja miejska  

Większe nakłady (do 500 mln zł w ciągu kadencji) na komunikację miejską, która oparta powinna być na czterech filarach: niezawodności, punktualności, atrakcyjnej cenie i korzystnym czasem przejazdu. Oznacza to m.in. stowrzenie nowych szybkich połączeń tramwajowych: Gdańsk Południe – Wrzeszcz, Gdańsk Południe – Śródmieście, Pas Nadmorski – Śródmieście, a także rozbudowę sieci tramwajowej w Śródmieściu. W programie jest też rozbudowa ul. Spacerowej o buspas oraz bezpośrednie i szybkie połączenie Gdańsk Osowa – Oliwa. Jest też w programie jeden bilet na autobus-tramwaj-SKM/PK, a także synchronizacja rozkładów jazdy, nowe węzły przesiadkowe i eliminacja barier architektonicznych.

 • Urząd

Przyjazny urząd miejski to urząd, który jest blisko, do którego, żeby załatwić sprawę nie trzeba zwalniać się z pracy czy stać w kolejkach, w której otrzymamy niezbędną pomoc i jak najwięcej spraw załatwimy w jednym okienku lub on-line. Oznacza to przede wszystkim obsługę mieszkańców czynną raz w tygodniu do godz. 20:00, nową filię UM na Przymorzu/Żabiance i comiesięczne dyżury Prezydenta Gdańska w dzielnicach. Ważne są też dyskusje nad planami w pobliżu miejsca, którego plan dotyczy w godzinach popołudniowych. Współuczestnictwo mieszkańców, ruchów miejskich i organizacji pozarządowych w podejmowaniu kluczowych decyzji. Karta mieszkańca powinna być dostępna w formie aplikacji na telefon.

 • Edukacja

Tu jest zapowiedź powołania wiceprezydenta ds. edukacji oraz Wydziału Edukacji w strukturze Urzędu Miejskiego, wprowadzenie jasnych kryteriów kolejności remontów we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, lepsza koordynacja i współpraca w zakresie remontów placówek a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska. Pozostałe priorytety to przede wszystkim poprawa jakości świetlic szkolnych, możliwość wykupienia dla dzieci śniadań na terenie w szkole, powołanie Gdańskiego Centrum Edukacyjno –Szkoleniowo – Badawczego, bardziej sprawiedliwy systemu motywacyjny nauczycieli, wspieranie dyrektorów szkół m.in.. poprzez zapewnienie im szybkiej pomocy prawnej, psychologicznej. Jest też propozycja dla przedszkoli: program „Od przedszkolaka do inżyniera” - dobrze wyposażone, rozszerzone pracownie techniczne „warsztatownie”, wspieranie przedszkoli w innowacyjnych metodach nauczania, nowe filie Pałacu Młodzieży na Gdańsku Południe, Osowej i Przymorzu/Zaspie oraz zorganizowanie powszechnego programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. Poza godzinami pracy udostępnienie przyszkolnych boisk, przykrycie wybudowanych boisk „balonami” (namiotami), budowa małych boisk z miękkiej nawierzchni.  

 • Planowanie przestrzenne

Kształtowanie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni to głównie: niebudowanie blokowisk w sąsiedztwie zabytków, planowanie miasta krótkich odległości i miasta dostępnego, tj. takiego, w którym przestrzenie publiczne dostępne są dla wszystkich użytkowników, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych. Inne priorytety to przeznaczenie zbędnych rezerw terenowych pod rozbudowę lokalnych dróg, parków oraz ogólnodostępną zabudowę usługowo-mieszkaniową, ograniczenie uciążliwości przemysłu i ciężkiego transportu, utworzenie nowoczesnego systemu budownictwa odpowiedzialnego społecznie: wsparcie budownictwa komunalnego, społecznego, kooperatyw budowlanych, wzrost środków na remonty elewacji oraz zagospodarowanie podwórek. Z kolei kształtowanie przyjaznej infrastruktury to: gęsta sieć miejskich ulic łączących dzielnice, ulice jednokierunkowe z wydzielonymi miejscami postojowymi, a także rozbudowa Drogi Zielonej w formie prawdziwego nadmorskiego bulwaru, przebudowa Podwala Przedmiejskiego na wielkomiejską aleję, bezpieczne przejścia dla pieszych i drogi rowerowe oraz dedykowane miejsca postojowe dla różnych środków transportu.

 • Zieleń

W tej części znalazło się zwiększenia nakładów na utrzymanie zieleni miejskiej o 50%,  utworzenie 30 nowych parków i skwerów dzielnicowych, a także parki kieszonkowe, skwery, szpalery wysokich drzew wzdłuż ulic, rewitalizacja alei i bulwarów oraz zwrócenie miasta ku wodzie. Wśród priorytetów są m.in. nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulic, tworzenie korytarzy ekologicznych i ciągów pieszo-rowerowych w każdej dzielnicy, toalety na terenach rekreacyjnych, a także odkrycie skanalizowanych potoków oraz ich renaturalizacja. Jest też zapowiedź zwiększenia bezpieczeństwa i atrakcyjności Pasa Nadmorskiego oraz terenu bastionów, monitorowanie jakości powietrza, tworzenie ekranów i buforów dźwięko- oraz pyłochłonnych z zieleni,  a także ochrona Gdańska przed powodziami poprzez zwiększanie powierzchni chłonących wodę.