Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty dla mieszkańców Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

13 lutego 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się warsztaty, których celem było omówienie najważniejszych spraw dzielnicy, problemów i potrzeb, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań. W nowej formule spotkań w ramach cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2017 r.Data publikacji: 16 marca 2017 r.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele jednostek miejskich – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
Straży Miejskiej i II Liceum Ogólnokształcącego, jak również Radni dzielnicy Wrzeszcz Dolny Pan Krystian Kłos i Daniel Sokalski oraz Panie Olga Budzanowska i Danuta Maltańska-Wojciechowska.

Wrzeszcz Dolny to aktywna społecznie dzielnica głównie dzięki prężnie działającej Radzie Dzielnicy, która jest żywo zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności. Organizuje ona pikniki dla dzieci, wspiera kluby seniora, współpracuje z gdańskimi fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Rada Dzielnicy wyraziła chęć podjęcia współpracy z nowopowstałą Radą ds. Równego Traktowania, w celu pomocy nowym mieszkańcom Wrzeszcza Dolnego, często pochodzącym zza wschodniej granicy,
w zaadoptowaniu się do nowych warunków zamieszkania i pracy. 

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Angela Dubielska

Mieszkańcy zgłosili potrzebę większej dbałości przez Miasto o zieleń, w tym potrzebę pielęgnacyjnego cięcia drzew w całej dzielnicy. Szczególnie problematyczne są przerośnięte, stare i osłabione lipy (m.in. przy Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. Legionów oraz II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pestalozziego). Drzewa przysłaniają oświetlenie uliczne. Warto byłoby również poprawić stan trawników. Rada Dzielnicy chciałaby zorganizować wspólnie z mieszkańcami wiosenne nasadzenia. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przyłączając się do propagowania tej idei, planuje przekazywanie niewielkich obszarów terenów zielonych mieszkańcom do ich samodzielnego zagospodarowania.

Kilka lat temu został rozpoczęty I etap przebudowy boisk przy II i XIX Liceum Ogólnokształcącym, w ramach którego wykonano tylko jedno boisko do piłki ręcznej i tenisa. Szkoła wielokrotnie występowała do UMG z prośbą o dokończenie inwestycji i wykonanie II etapu modernizacji boisk. Placówka posiada projekt na kompleksową modernizację boisk, niestety wkrótce może stać się on nieaktualny.

Dodatkową kwestią jest zły stan techniczny (pęknięta podłoga) sali gimnastycznej z której korzystają uczniowie obu liceów. Sala wymaga pilnej renowacji.

W ciągu ul. Krzemienieckiej (na wysokości posesji 16 i 17) jest wąskie przejście do CH Gildia – brak oświetlenia, wertepy, niebezpiecznie. GZDiZ przy współpracy z Radą Dzielnicy podejmie działania w celu wyrównania drogi i jej doświetlenia.

Rada Dzielnicy wskazała również na słabe skomunikowanie dzielnicy z resztą Gdańska. Dodatkowo nadal brakuje biletomatu przy skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Mickiewicza.
Na ul. Wajdeloty są problemy z odśnieżaniem i sprzątaniem. Kościuszki i Mickiewicza to z kolei kłopot z zachowaniem czystości po meczach na Stadionie Energa Gdańsk. Podczas warsztatów zgłoszona została zbyt mała ilość wybiegów dla psów. Konieczną staje się również decyzja co do zachowania przez Miasto rezerwy pod Drogę Czerwoną, gdyż wielu mieszkańców chciałoby mieć możliwość wykupu okolicznych mieszkań.

Powyższe tematy i wiele innych zostaną podjęte podczas spotkania Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Dolny, które to odbędzie się już w najbliższą środę 22 lutego 2017 r. w budynku II Liceum Ogólnokształcącym przy
ul. Pestalozziego 7/9.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Angela Dubielska
Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***