Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spacer po dzielnicy Wrzeszcz Dolny

W dniu w dniu 20 lutego 2017 r. Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Grzelak w towarzystwie urzędników, Radnych Miasta Gdańska i Radnych Dzielnicy Wrzeszcz Dolny odbył spacer po dzielnicy.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2017 r.Data publikacji: 16 marca 2017 r.

Konsekwencją spaceru są następujące zobowiazania:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

 • al. Hallera – zły stan nawierzchni –modernizacja w planie na rok 2019.
 • ul. Mickiewicza – gumowe podkłady wychodzące spod torowiska – remont zostanie wykonany w 2017 r.
 • ul. Mickiewicza – odmalowanie znaków poziomych na jezdni (przejścia dla pieszych), przeanalizowanie możliwości spowolnienia ruchu kołowego przy przejściach dla pieszych – wiosna 2017.
 • pl. Wybickiego – przeanalizować możliwość doświetlenia całego terenu, uruchomić niedziałające oświetlenie wokół fontanny.
 • pl. Wybickiego - odmalowanie znaków oznakowania poziomego na jezdni.
 • pl. – Wybickiego – uzupełnienie elementu rzeźby Oskara Matzerath.
 • ul. Pestalozziego – wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew (gałęzie zasłaniają/sięgają okien okolicznych mieszkań).
 • ul. Pestalozziego – opracować koncepcję wykonania miejsc parkingowych wraz z analizą kosztów wzdłuż ulicy na wysokości II i XIX Liceum Ogólnokształcącego.

Zarząd Transportu Mieskiego:

 • Skrzyżowanie al. Hallera i ul. Mickiewicza – konieczność ustawienia biletomatu – termin realizacji koniec 2018 r.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • Róg ul. Mickiewicza i al. Hallera – zaniedbana działka (obr. 043, dz. 964) – pilne uprzątnięcie terenu oraz usunięcie zwisających z drzewa części przewodów trakcyjnych.

Wydział Programów Rozwojowych:

 • ul. Aldony – przeanalizowanie możliwości dokończenia inwestycji odwodnienia okolic ulic Danusi i Wajdeloty, podłączenia kolektora do rzeki Strzyża (tzw. Kanał ulgi).
Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***