PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Cele Zjazdu

Cele Zjazdu

1. Promocja Wilna jako nowoczesnej, prężnie rozwijającej się europejskiej stolicy XXI wieku, która mimo modernizacji wciąż pamięta o swojej chlubnej przeszłości, dba o ciągłość miejskich tradycji, żyje w duchu zgody i tolerancji wszystkich narodowości, kultur oraz religii. Tworzenie wizerunku Wilna jako miasta ciekawego, otwartego i atrakcyjnego turystycznie, gdzie warto przybyć nie tylko tropem historii, ale i w poszukiwaniu nowego (a raczej niezbyt znanego) oblicza Europy.

2. Przyciągnięcie na Litwę środowisk emigracyjnych, gdzie mieszkają wychodźcy z Wilna lub ich potomkowie i zachęcenie ich do odwiedzenia rodzinnych stron.

3. Włączenie w realizację projektu ?Wilno - europejska stolica kultury" społeczności polskiej na Litwie, która podejmie główny ciężar organizacyjny, ale jednocześnie będzie mogła pokazać nie tylko gościom, lecz i mieszkańcom Wilna innych narodowości swój bogaty dorobek społeczno-kulturalny, zaakcentować swój udział w życiu zarówno stolicy, jak i całej Litwy, dać świadectwo warunkom, w jakich funkcjonują na Litwie mniejszości narodowe.

4. Podkreślenie ważnej roli Polaków i znacznego wkładu, jaki wniosła polska kultura w rozwój Wilna oraz całej Litwy od czasów Gedymina i Jagiełły, a także przypomnienie jakże istotnego miejsca Wilna i Litwy w kulturze europejskiej na przestrzeni wielu wieków, gdy było ono obok Krakowa jedną ze stolic Rzeczypospolitej, tej ?Unii Środkowoeuropejskiej", co zapewniało mu miejsce (obok Paryża czy Londynu) w pierwszym szeregu miast europejskich.