PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

ZTM w Gdańsku czeka na opinie w sprawie rozwoju publicznego transportu zbiorowego

ZTM w Gdańsku czeka na opinie w sprawie rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Od poniedziałku, 21 czerwca do poniedziałku, 12 lipca trwać będą konsultacje społeczne projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2021-2042.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zgłaszane uwagi będą analizowane przez ZTM i mogą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji planu
Zgłaszane uwagi będą analizowane przez ZTM i mogą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji planu
źródło: ZTM w Gdańsku


- Oddajemy dziś pod konsultacje społeczne plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2021 – 2042 - mówi Sebastian Zomkowski, Dyrektor ZTM w Gdańsku. – Plan transportowy to ważny dokument dla realizacji przez Miasto Gdańsk polityki zrównoważonego transportu, a obowiązek jego opracowania wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – dodaje Zomkowski.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2021 – 2042 stanowi aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014 – 2030, przyjętego przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XLIX/1104/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

- Aktualizacja planu transportowego z 2014 r. ma na celu uwzględnienie nowych decyzji operacyjnych oraz zmian w sieci transportowej, mających wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gdańsku, które wystąpiły od czasu opracowania poprzedniego dokumentu – mówi Sebastian Zomkowski. - Przypomnę tylko, że zrealizowano w międzyczasie w Gdańsku szereg inwestycji, m.in. uruchomienie trasy tramwajowej na Piecki – Migowo, objęcie transportem szynowym ulicy Bulońskiej, zakończenie inwestycji na al. Pawła Adamowicza. Wyremontowano również torowisko na Stogach, aktualnie trwają też prace przy budowie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Nowej Warszawskiej, co domknie tramwajowy układ komunikacyjny na południu Gdańska. Nie można tu nie wspomnieć o inwestycjach w nowoczesną infrastrukturę, nowe autobusy i niskopodłogowe tramwaje, a także o wspólnym – na terenie Gdańska – bilecie na komunikację miejską i pociągi SKM oraz PolRegio. Aktualizacja planu transportowego uwzględnia również nowo powstałe dokumenty strategiczne i rozwojowe dla Miasta Gdańska oraz uaktualnia pozostałe zapisy obecnego Planu transportowego, szczególnie w zakresie: sieci transportu publicznego i czynników determinujących jej rozwój oraz planowanych zmian, prognozowanych potrzeb przewozowych, preferencji pasażerów i środków transportu, organizacji rynku przewozów i planowanej oferty przewozowej – wylicza Sebastian Zomkowski dodając, że celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Gdańska zgłaszania uwag i opinii do treści projektu.

W planie zawarto informacje dotyczące planowanych inwestycji również na tzw. Dolnym Tarasie. W planie znajduje się też m.in. koncepcja sieci kolejowej do południowych dzielnic Gdańska, a także budowy nadmorskiej trasy tramwajowej wzdłuż Drogi Zielonej.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Gdańska zgłaszania uwag i opinii do treści projektu dokumentu, o którym mowa powyżej.

- Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gdańska – mówi Sebastian Zomkowski. – Czekamy na wszelkie uwagi i opinie do treści projektu dokumentu do poniedziałku, 12.07.2021 r. – podsumowuje Zomkowski.

Uwagi i opinie do projektu planu mogą być wnoszone w następujący sposób:

  • elektronicznie: przesłane na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: ztm-dl-pt-konsultacje@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne dot. Planu transportowego”;
  • papierowo: przesłane na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk (obowiązuje data wpływu);
  • papierowo: złożone pisemnie na formularzu konsultacyjnym bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, pok. 112 w godzinach pracy jednostki.

Projekt Planu transportowego oraz formularz konsultacyjny, zostaną udostępnione od pierwszego dnia konsultacji na stronach internetowych: http://bip.gdansk.pl, www.gdansk.pl i www.ztm.gda.pl oraz zostały wyłożone w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, pok. 411 w godzinach pracy jednostki, w czasie trwania konsultacji.

Po rozpatrzeniu zebranych uwag i opinii, w przypadku ich uznania dokonane zostaną stosowne zmiany w projekcie Planu transportowego. Uwagi i opinie złożone po upływie terminu pozostaną nierozpatrzone.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu zamieszczonego na stronach internetowych: http://bip.gdansk.pl, www.gdansk.pl oraz www.ztm.gda.pl.

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2021 – 2042 oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są poniżej.

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2021 - 2042

Formularz składania uwag Załącznik nr 1 do zarządzenia (23.18 KB)

Zarządzenie Nr 872/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zygmunt GołąbUrząd Miejski w GdańskuZarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Zygmunt Gołąb - najnowsze
Zygmunt GołąbUrząd Miejski w GdańskuZarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Zygmunt Gołąb - najnowsze