Już wkrótce dwa specjalne samoloty nad Gdańskiem - zrobią zdjęcia miasta

Tarnowska firma MGGP Areo wykona na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska tzw. zdjęcia ukośne całego Gdańska. Loty samolotów mogą się zacząć już w przyszłym tygodniu. Technologia zdjęć ukośnych polega na sfotografowaniu miasta z lotu ptaka z zastosowaniem kilku kamer. Jakość ma być znakomita - lepsza niż na Google Maps.

Już wkrótce dwa specjalne samoloty nad Gdańskiem - zrobią zdjęcia miasta
A
A
data publikacji: 11 kwietnia 2018 r.

Samolot Piper Chieftain z floty MGGP Aero, który wykona lotnicze zdjęcia Gdańska
Samolot Piper Chieftain z floty MGGP Aero, który wykona lotnicze zdjęcia Gdańska
MGGP

Do wykonania jest potężna robota: 40 tysięcy zdjęć, które poddane będą obróbce cyfrowej. Etapy przetwarzania zdjęć pionowych do postaci ortofotomapy są następujące: wykonanie osnowy fotogrametrycznej (pomiar tzw. fotopunktów), aerotriangulacja, ortorektyfikacji i mozaikowanie - dzięki tym zabiegom zwykłe zdjęcia stają się materiałem kartometrycznym czyli mapą, umożliwiającą precyzyjne pomiary.

- Zdjęcia będą wykonywane z pokładów dwóch samolotów - mówi Sławomir Mleczko z MGGP Areo. - Jeden samolot będzie robił zdjęcia pionowe. Drugi - ukośne, za pomocą systemu czterech kamer, skierowanych pod kątem 45 stopni do osi samolotu w każdym z czterech kierunków geograficznych. Podczas lotu mamy więc kamery, które patrzą na lewo, na prawo, do przodu i do tyłu pod kątem 45 stopni. 

Efekt?

- Dzięki temu można wykonywać mapy, na których widać nie tylko dachy, ale też na przykład elewacje budynków, i to z czterech kierunków.

Jeśli chodzi o zdjęcia pionowe - widoczne na nich będą wszystkie przedmioty o wielkości co najmniej 5 centymetrów. Zdjęcia ukośne mają trochę gorsze parametry - tutaj dostrzec będzie można przedmioty co najmniej 7-centymetrowe.

Na Google Maps widać obiekty o wielkości minimum 10 cm.

Sfotografowany w 2016 r. tą samą metodą i przez tę samą firmę Stadion Energa Gdańsk. Można go obejrzeć z czterech stron świata. Nowe zdjęcia samolotowe są potrzebne do aktualizacji danych
Sfotografowany w 2016 r. tą samą metodą i przez tę samą firmę Stadion Energa Gdańsk. Można go obejrzeć z czterech stron świata. Nowe zdjęcia samolotowe są potrzebne do aktualizacji danych
www.gdansk.pl

Zdjęcia pionowe mają być wykonane w terminie do 5 maja, ukośne - do 15 czerwca. Zgodnie z umową podpisaną między BRG a wykonawcą zlecenia, zakończenie projektu wypada na koniec listopada 2018 r. Realizacja powinna się zacząć w przyszłym tygodniu.

Wszystko jest możliwe dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu. Dwa samoloty, które będą latały nad Gdańskiem to Partynavia Observer i Piper Chieftain. Przylatywać będą z Rzeszowa, w Gdańsku - lądowanie tylko po to, by uzupełnić paliwo czy odpocząć. Spędzą w powietrzu wiele godzin. Dla wykonania kompletu zdjęć pionowych trzeba odbyć 40 pełnych przelotów nad miastem (tzw. pasy lotu), dla zdjęć ukośnych - prawie 150.

- Loty będą trwały w sumie kilka dni z piękną pogodą, bez chmur. Musi być czyste niebo. W terenie nie mogą być widoczne nawet cienie chmur - mówi Mleczko. - Mgła i zamglenia oczywiście wykluczone. Musimy też mieć odpowiedni kąt padania promieni słonecznych, większy niż 25 stopni.

Zdjęcia mają być wykonywane z pułapu ok. 1100 m od powierzchni gruntu, tak więc nad Chełmem czy Pieckami-Migowem samoloty będą musiały lecieć wyżej niż nad Wrzeszczem. Prędkość przelotowa 240-260 km/h. 

Na pytanie o parametry sprzętu fotograficznego, jaki jest używany, Sławomir Mleczko odpowiada: - Do zdjęć pionowych to jest taka bardzo duża cyfrówka, wiekości kawowego stolika. Rozdzielczość 390 megapikseli, obiektyw 92 milimetry. 

W wyniku przetworzenia zdjęć otrzymamy tzw. fotomapy ukośne.

- Każde miejsce w granicach administracyjnych miasta będzie miało wykonany komplet zdjęć ukośnych - mówi Mleczko. - Z poszczególnych zdjęć powstanie jeden ciągły obraz. Będzie można zobaczyć każdy obiekt z czterech kierunków świata. Dodatkowo powstanie tradycyjna ortofotomapa oraz scaning laserowy.

Uwaga. Jeśli ktoś w czasie przelotu samolotów wystawi na przykład transparent z napisem "Kocham Basię" - to będzie to utrwalone i widoczne potem na ortofotomapie. Jeśli natomiast ktoś zechce zapozować z twarzą zwróconą ku niebu, to raczej nie rozpozna się potem na zdjęciu, bowiem rozdzielczość jest nie dość duża.

Dwusilnikowy górnopłat Partynavia Observer - drugi z samolotów, które wykonają lotnicze zdjęcia Gdańska
Dwusilnikowy górnopłat Partynavia Observer - drugi z samolotów, które wykonają lotnicze zdjęcia Gdańska
MGGP

Jakie taka ukośna mapa ma zastosowanie?

Mleczko: - Możemy inwentaryzować wszystkie reklamy miejskie, zobaczyć, jak wyglądają elewacje. Takie zdjęcia przydają się w planowaniu przestrzennym, w architekturze i urbanistyce.

Ortofotomapa stanowi więc podstawowe narzędzie w zarządzaniu przestrzenią, gospodarką nieruchomościami, bezpieczeństwem i sprawną administracją samorządową. Daje możliwości jeżeli chodzi o pracę geodetów. Narzędzia te usprawnią i przyspieszą pracę urzędu miasta. Użytkownicy zza ekranu komputera mogą m.in.: zweryfikować sposób zagospodarowania nieruchomości; zidentyfikować niezgodności pomiędzy rejestrami administracyjnymi a aktualną sytuacją terenową; skontrolować prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości; wykonać pomiary długości, szerokości, powierzchni i wysokości budynków; określić geometrię dachów, wysokości elewacji, ilości kondygnacji i powierzchni płaszczyzn, zbadać wpasowanie nowych obiektów w tkance miejskiej czy też określić punkty i osie widokowe.

Podobne zdjęcia ukośne były już robione w Gdańsku dwa lata temu. Można je zobaczyć tutaj: gdansk.ukosne.pl

Do tego można też w sieci oglądać trójwymiarowe zdjęcia Gdańska 3D: gdansk.polska3d.pl

oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl