Zobacz relację z naszego wideoczatu: jak Gdańsk wspiera seniorów?

We wtorek, 10 kwietnia, w studiu telewizyjnym gdansk.pl odbył się wideoczat na temat wsparcia naszego miasta dla seniorów. Wzięli w nim udział zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk oraz radna PO Beata Dunajewska. Zobacz cały wideoczat.

Zobacz relację z naszego wideoczatu: jak Gdańsk wspiera seniorów?
A
A
data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.

Nasz panel: Kowalczuk, Dunajewska, Daszczyński
Nasz panel: Kowalczuk, Dunajewska, Daszczyński
Jerzy Pinkas/ Gdansk.pl

W Gdańsku na 460 tysięcy mieszkańców aż 120 tysięcy to osoby powyżej 60 roku życia.

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta: - W Gdańsku jest dwa razy więcej osób w wieku senioralnym niż młodych ludzi w wieku szkolnym. Ci starsi ludzie nie mogą być wykluczeni, muszą uczestniczyć w życiu miasta, kształcić się na uniwersytecie trzeciego wieku, być częścią miasta. Akademia Seniora została przypięta do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Hallera. Oferujemy tam cały wachlarz zajęć bezpłatnych. Do tego Kluby Seniora, jest ich 60. One są dynamiczne. Są zajęcia o bezpieczeństwie dla seniorów, prowadzone przez straż miejską, policję czy innych trenerów w Nowym Porcie. Przypomnijmy, że prezydent Gdańska wydaje też Bale Seniora. Powiedzmy też o wolontariacie seniorów. Na ulicy Polanki trwa remont domu opieki dla niepełnosprawnych seniorów. Wiele się tam zmieni. Na południu Gdańska będzie kolejny taki dom budowany razem z niemiecką Diakonią: Dom Pomocy Społecznej, przychodnia i przedszkole w jednym miejscu.


ZOBACZ ZAPIS CAŁEGO WIDEOCZATU


Beata Dunajewska, radna PO: - Powołujemy Gdańską Radę Seniorów. Kandydatury spływają. Mamy wstępny status. We wrześniu wybory do tej Rady! Będzie jeden duży lokal wyborczy w Radzie Miasta. To będzie ciało doradcze dla Rady Miasta. Poza tym seniorzy muszą być bardziej aktywni, chodzić na spacery, uprawiać sporty. Można poćwiczyć na siłowniach na świeżym powietrzu.

Radna Dunajewska mówiła także o Kopertach Życia: - Warto zareklamować Koperty Życia. Tam wpisujemy wszystkie dane o sobie, o chorobach, o branych lekarstwach. Przyczepiamy ją do lodówki. Przyjeżdża ekipa ratunkowa i nie muszą robić wywiadu, bo wszystko już jest. Można je otrzymać w siedzibie MOPR albo w ośrodku opieki przy ulicy Kołobrzeskiej 61. 


Więcej o seniorach na stronie gdansk.pl/seniorzy

Zobacz także: Gdańska Akademia Seniora 


Więcej o Gdańskiej Radzie Seniorów: 

Głosy seniorów spowodowały, że pojawiła się Koncepcja utworzenia Gdańskiej Rady Seniorów przy Radzie Miasta Gdańska, która będzie działała w obszarze polityki senioralnej, w tym w szczególności w następujących dziedzinach:

 • - Wizerunek społeczny seniorów – zapobieganie i przełamywanie marginalizacji  dyskryminacji seniorów oraz budowanie autorytetu seniorów; 
 • - Aktywność obywatelska seniorów – wspieranie aktywności seniorów oraz ich działań na rzecz lokalnej społeczności; 
 • Integracja i wsparcie społeczne dla seniorów, w tym budowa systemu wsparcia środowiskowego; 
 • - Zdrowie seniorów – profilaktyka i promocja zdrowia seniorów; 
 • Edukacja przez całe życie – rozwijanie form kształcenia i aktywności intelektualnej seniorów; 
 • - Kultura i czas wolny seniorów – rozwój różnorodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury; 
 • - Bezpieczeństwo seniorów – różne formy działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

Poniżej wstępny harmonogram prac nad powołaniem Senioralnej Rady Miasta:

 • styczeń-luty – praca nad statutem, opracowanie harmonogramu prac, sposobów przeprowadzenia konsultacji oraz zasady wyboru; 
 • 29 marca – Sesja Rady Miasta Gdańska – projekt uchwały intencyjnej o powołaniu Senioralnej Rady Miasta (ze statutem) uchwała o konsultacjach społecznych;
 • kwiecień-maj – konsultacje społeczne;
 • 28 czerwca – uchwała o powołaniu SRM wraz z jej statutem z poprawkami wynikającymi z konsultacji społecznych;
 • 15 lipca – zaraz po ogłoszeniu w dzienniku rozpoczniemy zbieranie kandydatur;oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl