PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Znamy skład II kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

Znamy skład II kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania
Wszystkie powołane osoby, które będą zasiadać w radzie, są zaangażowane w działalność na rzecz praw człowieka i przeciw wykluczeniu społecznemu lub są ekspertami w tych tematach. Na II kadencję, która trwać będzie cztery lata, wybranych zostało 14 osób.
Gdańska Rada ds. Równego Traktowania zasiada w kapitule Gdańskiej Nagrody Równości
Gdańska Rada ds. Równego Traktowania zasiada w kapitule Gdańskiej Nagrody Równości
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Gdańska Rada ds. Równego Traktowania jest ciałem doradczo-monitorującym, a osoby w niej zasiadające powoływane są przez prezydenta. Wśród 14 osób, które wchodzą w nowy skład, znajdują się zarówno reprezentanci uczelni wyższych, instytucji publicznych i eksperci zajmujący się tematami różnorodności oraz przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających przeciw dyskryminacji i wykluczeniom.

W skład II kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania wchodzą:

 • Alexandra Tillman – przedstawicielka Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek
 • Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
 • Jakub Hamanowicz – przedstawiciel ruchu Gdańsk bez Granic,
 • Marcelina Hernik – przedstawicielka Fundacji I See You,
 • Piotr Jankowski – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado,
 • dr Barbara Kijewska – przedstawicielka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Anna Kluczek-Kollár – przedstawicielka Okręgowej Izby Radców Prawnych,
 • Hanna Kowalewicz – Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
 • Zofia Lisiecka – przedstawicielka Fundacji Edukacyjnej ODiTK,
 • Marcin Makowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska,
 • Jarosław Marciszewski – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Adam Nieroda – przedstawiciel Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego,
 • ks. dr Krzysztof Niedałtowski – religioznawca,
 • Bartosz Rynarzewski – przedstawiciel grupy Świeckie Rodzicielstwo – Trójmiasto,
 • Alexandra Tillman – przedstawicielka Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek.

 

- Bardzo się cieszę, że osoby, które zostały powołane na II kadencję Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, przyjęły to zaproszenie. Niebawem odbędzie się pierwsze spotkanie w nowym składzie, ale już teraz jesteśmy pełni energii do podjęcia działań - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, również członkini rady. Pierwsza w Polsce miejska Rada ds. Równego Traktowania powstała w Gdańsku


Jakie są zadania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

Głównym celem Rady jest przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową. Doradza ona prezydentowi w zakresie spraw będących przedmiotem Modelu na rzecz Równego Traktowania. Uczestniczy we wdrażaniu jego rekomendacji, opiniuje i konsultuje projekty aktów prawnych, które wpływają na sytuację grup wykluczonych w mieście. Współpracuje z innymi organizacjami, instytucjami i ekspertami, którzy zajmują się realizacją zasady równości szans.

- Z jednej strony rada będzie włączona w realizację planów i działań realizowanych przez samorząd, z drugiej strony będzie dużym wsparciem dla mieszkańców o różnych potrzebach oraz sytuacji życiowej i będzie zwracać uwagę na to, co dla nich ważne - dodaje Monika Chabior. 

Będzie reagować na akty agresji słownej lub fizycznej motywowanej uprzedzeniami w przestrzeni miasta, wydając oświadczenia, w których sytuacje analizowane będą z perspektywy prawa antydyskryminacyjnego. 

Rekomenduje także działania, które gdańska społeczność może podjąć, aby przeciwdziałać podobnym zachowaniom.

Członkowie rady wchodzą w skład Kapituły Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, która wręczana jest osobom zasłużonym w obszarze działania na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wykluczeniom. Oceniają oni wnioski nominacyjne i wstępnie rekomendują prezydentowi Gdańska laureatów i laureatki Nagrody.

oprac. AU

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze