PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zmiany w rekrutacji do żłobków – nowe kryteria i elektroniczne listy oczekujących. Uzupełnij dane

Zmiany w rekrutacji do żłobków – nowe kryteria i elektroniczne listy oczekujących. Uzupełnij dane
Od 1 stycznia w gdańskich żłobkach samorządowych zostały wprowadzone zmiany systemu rekrutacji – przebudowano i dostosowano oprogramowanie elektronicznej listy oczekujących. Zmiany wynikają z uchwały Rady Miasta Gdańska i dotyczą wprowadzenia nowych kryteriów przyjmowania dzieci do żłobków. W Gdańsku, w tym roku w 12 żłobkach miejsce znajdzie 992 maluchów. Kolejny żłobek, w którym jest jeszcze 96 miejsc, jest jeszcze w trakcie remontu.
W Gdańsku, w sumie, w tym roku przygotowano w żłobkach 1088 miejsc dla dzieci
W Gdańsku, w sumie w tym roku, miejsce w żłobkach należących do samorządu znajdzie 1088 maluchów
fot. gdansk.pl

 

Od 4 stycznia 2021 r. wszyscy rodzice (opiekunowie prawni) dzieci oczekujących na miejsce w żłobku, po zalogowaniu się w zgłoszenie dziecka, są zobowiązani uzupełnić dane dotyczące spełnianych kryteriów naboru do żłobków.

Każde dziecko uzyska odpowiednią pozycję na liście oczekujących zgodnie z uzyskaną sumą punktów i datą rejestracji w systemie. Pozycja na liście oczekujących będzie widoczna, jak tylko zostaną uzupełnione przez rodziców wszystkie dane i kolejka ustabilizuje się.

Z uwagi na konieczność aktualizacji kryteriów, pozycja na liście oczekujących może ulegać zmianom.

Nowy system punktacji

Z uchwałą można zapoznać się w BIP Miasta Gdańska w zakładce „Prawo lokalne”, a to liczba punktów przyznawanych obecnie za poszczególne kryteria przyjmowania dzieci do żłobków w Gdańsku:

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1

Dziecko niepełnosprawne

20

2

Dziecko z rodziny wielodzietnej

20

3

Dziecko zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia albo dziecko, w stosunku do którego długotrwale odroczono obowiązek wykonania szczepień ochronnych

20

4

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują lub uczą się w systemie dziennym

15

5

Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców jest niepełnosprawny

10

6

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka wchodzącego w skład Zespołu

10

7

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w systemie dziennym

5

8

Dziecko rekomendowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5

 

Masz wątpliwości? Zadzwoń lub napisz

W razie pytań lub wątpliwości związanych z nowymi kryteriami, zapraszamy do kontaktu z działem merytorycznym (rekrutacja) pod adresem e-mail rekrutacja@zlobki.gda.pl lub pod numerem telefonu 58 301 11 51.

W tym roku miasto przygotowało 992 miejsca w 12 żłobkach. Jeden żłobek, w którym jest jeszcze 96 miejsc, jest w trakcie remontu – co daje łącznie liczbę 1088 miejsc.

autor: Dariusz Wołodźko, UM w Gdańsku

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl