Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zalegalizujmy ten związek. Każdy może wesprzeć metropolię na Pomorzu

Oprócz przyjętego podczas VII. Kongresu Smart Metropolia apelu prezydentów 12 największych polskich miast, samorządowcy proszą o wsparcie również mieszkańców. Chodzi o przyznanie metropoliom pierwszoplanowej roli w polityce kraju poprzez uchwalenie nowego prawa. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (OMGGS) prowadzi w tej sprawie kampanię, którą reklamuje specjalnym filmem.

Zalegalizujmy ten związek. Każdy może wesprzeć metropolię na Pomorzu
A
A
data publikacji: 21 września 2018 r.
Każdy może wesprzeć powstanie związku metropolitalnego w woj. pomorskim
Każdy może wesprzeć powstanie związku metropolitalnego w woj. pomorskim
mat. OMGGS


Każdy mieszkaniec może włączyć się w powołanie do życia związku metropolitalnego w województwie pomorskim – taką informację słyszymy w specjalnie przygotowanym przez OMGGS filmie. Najpierw przypomniane są korzyści wynikające z faktu, że miasta w ramach Obszaru Metropolitalnego współpracują ze sobą. Należą do nich m.in. system roweru metropolitalnego, wspólny bilet, termomodernizacja, system wsparcia zatrudnienienia czy wspólne zakupy gazu, paliwa i energii elektrycznej. To ostatnie działanie przyniosło zrzeszonym samorządom oszczędności w wysokości 100 mln zł.

Nasza metropolia jest czwartą co do wielkości w kraju. Ma przed sobą wiele wyzwań związanych z rozwojem ekonomicznym, gospodarką odpadami czy ekologią - słyszymy w filmie. Jednak teraz potrzebny jest kolejny krok – ustawa o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Przyjęcie jej, wzorem już obowiązującej na Śląsku, daje możliwość stałego finansowania zadań metropolii niezależnie od unijnych środków.

Obejrzyj film: 


Każdy może wesprzeć ten projekt. Osoby prywatne poprzez promocję idei w mediach społecznościowych lub też poprzez aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Można odwiedzać polityków podczas debat lub dyżurów poselskich i zabierać w tej sprawie głos. Uczelnie wyższe i środowisko studenckie może z kolei organizować konferencje tematyczne, a biznes zajmować w tej sprawie oficjalne stanowisko.

-
oprac. MW (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. MW (0)
www.gdansk.pl