PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zakład Utylizacyjny nie zgadza się z nałożoną karą. "Wydana na podstawie danych niezgodnych ze stanem faktycznym"

Zakład Utylizacyjny nie zgadza się z nałożoną karą. "Wydana na podstawie danych niezgodnych ze stanem faktycznym"
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku nie zgadza się z karą, nałożoną przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zdaniem Zakładu decyzja Inspektoratu została wydana na podstawie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Od kary, wynoszącej milion złotych, Zakład odwoła się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Na tym terenie (ul. Jabłoniowa) powstaje Zakład Termiczny Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku - Port Czystej Energii
Na tym terenie (ul. Jabłoniowa) powstaje Zakład Termiczny Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku - Port Czystej Energii
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Sprawa wiąże się ściśle z trwającą właśnie budową zakładu termicznego przekształcania odpadów, czyli tzw. spalarni śmieci, która trwa na terenie należącym do Zakładu Utylizacyjnego, na obszarze gdzie w przeszłości składowane były odpady. W celu umożliwienia budowy dokonano tam wymiany gruntu: wydobyto odpady i przeniesiono w inne miejsce składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Operacja ta, która wiązała się z “uciążliwościami odorowymi”, znalazła się pod lupą inspektorów. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który przeprowadził od końca października do połowy grudnia 2020 roku kontrole na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, w działaniach Zakładu dopatrzył się jednak naruszenia przepisów. W wyniku kontroli nałożono karę miliona zł. Kara - jak podkreślają inspektorzy - nie jest ostateczna.

W informacji przekazanej przez PWIOŚ czytamy m.in:

W związku ze zgłaszanymi uciążliwościami odorowymi, inspektorzy WIOŚ w Gdańsku przeprowadzili dwie kontrole interwencyjne podmiotów działających na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. W trakcie kontroli stwierdzono, że głównym źródłem substancji złowonnych są magazynowane odpady ulegające biodegradacji oraz odpady frakcji zbieranych selektywnie, takich jak tworzywa sztuczne i szkło, ze względu na znajdujące się w opakowaniach resztki produktów spożywczych.

W trakcie ww. kontroli stwierdzono także wydobywanie odpadów niezgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami ochrony środowiska – w szczególności ustawy o odpadach.


Spalarnia w Gdańsku - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zakładu termicznego

 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku nie zgadza się z nałożoną karą. Zdaniem Zakładu decyzja została oparta na danych niezgodnych ze stanem faktycznym, ponieważ do wydobycia odpadów nie doszło. Zarząd Zakładu podkreśla, że teren działki, na której miało dojść do naruszenia przepisów w rzeczywistości nie jest istniejącym składowiskiem odpadów. 

Zatem nie może być mowy o nielegalnym wydobywaniu odpadów z istniejącej instalacji składowiska, a za to została nałożona kara.

 

Zarząd zwraca uwagę, że spółka  robiła co innego: w trakcie prowadzenia prac ziemnych - w myśl ustawy - wytwarzała odpady. 

Tak ustawa nazywa sytuację,w której podczas prowadzenia prac ziemnych napotykamy na zanieczyszczenia - także te pochodzenia antropogenicznego.

- czytamy w oświadczeniu zarządu Zakładu.

Zakład podkreśla również, że WIOŚ w trakcie szeregu kontroli prowadzonych na terenie Zakładu nigdy nie wskazywał, aby teren, którego dotyczy decyzja, był częścią składowiska odpadów, na którym faktycznie odbywa się proces unieszkodliwiania odpadów. WIOŚ nigdy też nie kwestionował granic terenu instalacji. Robi to dopiero wydanej w marcu br. decyzji.

W swojej decyzji WIOŚ stwierdza, że doszło do niezgodnego z przepisami wydobycia odpadów z istniejącego składowiska. Tymczasem w świetle dokumentów i faktów (...) prowadzone działania nie miały charakteru wydobycia odpadów ze składowiska. 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zapowiada, że skorzysta z przysługującego mu prawa do odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

CAŁOŚĆ STANOWISKA ZARZĄDU ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO SP. Z O.O.

zut

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl