PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Zajęcia edukacyjne na rzecz otwartości i tolerancji. Gotowe scenariusze od Nadbałtyckiego Centrum Kultury
Zajęcia edukacyjne na rzecz otwartości i tolerancji. Gotowe scenariusze od Nadbałtyckiego Centrum Kultury
Nadbałtyckie Centrum Kultury zachęca do korzystania ze dwóch scenariuszy zajęć lekcyjnych dla młodzieży i dorosłych. Są to lekcje na temat dialogu międzyreligijnego i wolności słowa.
Jeden z warsztatów w trakcie projektu `Shared history`
Jeden z warsztatów w trakcie projektu `Shared history`
Pamela Palma Zapata


Jednym z największych wyzwań przed którymi stoi nasze społeczeństwo jest przeciwdziałanie mowie nienawiści i agresywnym postawom w stosunkach międzyludzkich.  Działania służące rozwiązaniu tego problemu powinny obejmować między innymi edukację na temat praw człowieka, tolerancji, umiejętności prowadzenia dialogu.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zachęca do skorzystania z gotowych scenariuszy lekcji (w języku polskim i angielskim), które przybliżają te tematy. Mogą być wykorzystane zarówno w szkole, jak i poza nią. Powstały w trakcie realizowanego przez NCK międzynarodowego projektu „Shared History – Splecione Losy”, opartego na koncepcji historii jako splotu jednostkowych doświadczeń, składających się na portret wielokulturowego społeczeństwa.

Scenariusze zawierają materiały dydaktyczne do wydrukowania oraz link do materiałów audiowizualnych stworzonych przez artystów/artystki zaangażowanych w „Shared History”.

Pierwsza lekcja nosi tytuł “Dialog Międzyreligijny”

Przeznaczona jest dla młodzieży powyżej 12 roku życia i osób dorosłych.

Cele edukacyjne:

  • Refleksja nad tym, czym jest dialog oraz nad tworzeniem przestrzeni do niego,
  • Wzrost wiedzy na temat różnych religii,
  • Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej.

TUTAJ można ściągnąć materiały.

Scenariusz może zostać wykorzystany podczas lekcji etyki, godziny wychowawczej, historii, a także na zajęciach pozalekcyjnych np. na warsztatach.


Warsztaty z młodzieżą w ramach projektu `Shared history`
Warsztaty z młodzieżą w ramach projektu `Shared history`
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku


Druga lekcja nosi tytuł “Szukając wolności słowa”

Przeznaczona jest dla młodzieży powyżej 15 roku życia i osób dorosłych

Cele edukacyjne:

  • Refleksja nad prawem do wolności opinii i wyrażania jej
  • Poznanie czynników wpływających na wolność opinii
  • Wzrost wiedzy na temat przyczyn uchodźstwa

TUTAJ można ściągnąć materiały.


Scenariusz może być wykorzystany na zajęciach z plastyki, sztuki, godzinie wychowawczej, wiedzy o społeczeństwie, ale i na zajęciach pozalekcyjnych np. na warsztatach.


UWAGA! Scenariusze mogą być wykorzystywane także na zajęciach z języka angielskiego - TUTAJ można ściągnąć wersję anglojęzyczną.

Lekcje mogą być też wykorzystane na zajęciach języka angielskiego – powstały również w wersji anglojęzycznej.


oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl