PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zagospodarowanie terenów nabrzeży Opływu Motławy

Zagospodarowanie terenów nabrzeży Opływu Motławy
Zagospodarowanie terenów nabrzeży Opływu Motławy od Martwej Wisły do Nowej Motławy na terenach Gminy Miasta Gdańska.

Zagospodarowanie terenów nabrzeży Opływu Motławy

Zagospodarowanie terenów nabrzeży Opływu Motławy od Martwej Wisły do Nowej Motławy na terenach Gminy Miasta Gdańska.

 1. Celem projektu jest budowa infrastruktury niezbędnej dla turystyczno - rekreacyjnej użyteczności akwenu Opływu Motławy na odcinku od Martwej Wisły do Nowej Motławy na terenach Gminy Miasta Gdańska oraz stworzenia pętli wodnej do pływania.

 2. Termin:
  Planowany termin realizacji budowy to lata 2011 - 2015.
  Proponowana lokalizacja dla realizacji projektu to: Reduta Wyskok, Wąskotorowa, Mostek oraz Mostowa. Rozpatrywana też ma być lokalizacja przy ul. Modrej, zaproponowana przez mieszkańców tamtego rejonu. W ramach budowanej infrastruktury planuje się zabudowę strefy brzegowej pomostami cumowniczymi z możliwością cumowania małych jednostek, bosmanaty, magazyny, hangary, warsztaty wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego (łódki, kajaki, rowery wodne) oraz zagospodarowanie terenów zielonych z placami zabaw dla dzieci i młodzieży.

 3. Charakterystyka:
  Opływ Motław jest zabytkiem sztuki inżynierskiej zaliczany do zabytków klasy 0.
  Jest to pozostałość po dawnych fosach miejskich, okalających Śródmieście od strony południowej i wschodniej.
  Siedemnastowieczny zespół ziemnych wałów obronnych Opływu Motławy to jeden z nielicznych w Polsce tak znakomicie zachowanych obiektów fortecznych w Polsce. Monumentalne bastiony, otoczone wypełnioną wodą fosą oraz przedpola nadają okolicy walory krajobrazowe stanowią znaczny wyróżnik w planie Gdańska.
  Teren ten jest cenny również pod względem przyrodniczym. Najciekawsze są głogi - pozostałości żywopłotów obronnych, posadzonych przez pruską artylerię na początku XX wieku. Obszar Opływu Motławy upodobały sobie także ptaki. Zakładają tu gniazda perkozy, brzegówki, kokoszki wodne i łabędzie nieme. Bastiony Wilk, Wyskok i Miś porastają stare drzewostany m.in. klony, jesiony, kasztanowce. W wodzie stwierdzono występowanie dwóch gatunków roślin chronionych: grążela żółtego - będącego pod ochroną całkowitą i grzybienia północnego - znajdującego się pod ochroną częściową.

1
1
js
Widok Opływu Motławy z lotu ptaka.