Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zadowolenie w procentach - wysoki Eurobarometr dla Gdańska

Gdańszczanom najbardziej podoba się po prostu życie w naszym mieście. Najmniej - służba zdrowia. Takie wnioski płyną z wyników badania jakości życia przeprowadzonego w 79 europejskich miastach.

Zadowolenie w procentach - wysoki Eurobarometr dla Gdańska
A
A
data publikacji: 22 marca 2016 r.

Otwarcie falochronu w Porcie Gdańskim dla mieszkańców, sierpień 2015 r. - i jak tu nie być zadowolonym z przestrzeni i życia ogółem?
Otwarcie falochronu w Porcie Gdańskim dla mieszkańców, sierpień 2015 r. - i jak tu nie być zadowolonym z przestrzeni i życia ogółem?
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Komisja Europejska cyklicznie co trzy lata zleca badanie Eurobarometru „Jakości życia w miastach europejskich” („Quality of Life in European Cities”). Najnowsze badanie w 79 miastach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji odbyło się w połowie 2015 r. W grupie polskich miast poddanych ocenie znalazły się: Gdańsk, Warszawa, Kraków i Białystok.

W każdym mieście przepytano około 500 osób w wieku od lat 15 wzwyż, prosząc je o ocenę różnych aspektów życia, postrzegania samego miasta i współmieszkańców. Respondenci udzielali odpowiedzi przez telefon, w swoim ojczystym języku, mając do wyboru następujące oceny: bardzo zadowolony, raczej zadowolony, raczej niezadowolony, w ogóle niezadowolony i nie wiem/brak odpowiedzi.

 

Nie ma to jak zakupy

Okazało się, że gdańszczanie najbardziej zadowoleni są z dostępności sklepów. 95 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnych (w tym 51 proc. było bardzo zadowolonych). Niewiele mniej osób, bo aż 86 proc., wysoko oceniło obiekty kultury (muzea, teatry, sale koncertowe, biblioteki). Również tereny zielone, przestrzeń publiczna i transport publiczny w przynajmniej 80 proc. otrzymały oceny pozytywne. Trzy czwarte lub nieco więcej gdańszczan dobrze wypowiedziało się na temat: obiektów sportowych, jakości powietrza, szkół i innych placówek edukacji oraz poziomu hałasu w mieście.

Relatywnie najgorzej w tym zestawie pytań oceniono usługi zdrowotne (52 proc. ocen negatywnych) oraz stan dróg i budynków w okolicy zamieszkania (38 proc. niezadowolonych).

Targi Sztuka Wyboru na otwarcie Garnizonu w październiku 2015 r. - czy również dostępność do takiej formy zakupów wychwalali ankietowani?
Targi Sztuka Wyboru na otwarcie Garnizonu w październiku 2015 r. - czy również dostępność do takiej formy zakupów wychwalali ankietowani?
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Ogólnie rzecz biorąc, a nawet zdecydowanie

Jednocześnie aż 96 proc. ankietowanych uznało, że ogólnie rzecz biorąc są zadowoleni z życia w Gdańsku (69 proc. nawet zdecydowanie), chociaż jednocześnie o 4 proc. mniej pytanych wyraziło satysfakcję ze swojego życia. Większość też (86-87 proc.) czuje się bezpiecznie w mieście i w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Gdańszczanie są otwarci na obcokrajowców - 83 proc. respondentów ocenia obecność obcokrajowców jako korzystną dla swojego miasta.

Gorzej wypadły odpowiedzi na pytania o możliwość znalezienia właściwego mieszkania w dobrej cenie (tylko 40 proc. pozytywnych reakcji) i pracy (odpowiednio - 44 proc.). Jednocześnie ponad 94 proc. pytanych jest zadowolone ze swojego miejsca zamieszkania, a 83 proc. czynnych zawodowo - ze swojej pracy. Mniej niż połowa osób uznała także, że administracja publiczna efektywnie służy mieszkańcom oraz że Gdańsk jest zaangażowany w walkę ze zmianą klimatu.

 

Przynajmniej w połowie stawki

A jak wygląda Gdańsk na tle innych europejskich miast? Jeśli chodzi o ocenę poszczególnych aspektów życia w mieście, w rankingu stworzonym na podstawie odsetka pozytywnych odpowiedzi w większości poruszonych w ankiecie zagadnień nasze miasto uplasowało się przynajmniej w połowie stawki.

Jeśli chodzi o zadowolenie z dostępności do sklepów, znaleźliśmy się na pierwszym miejscu razem z Krakowem, Wilnem i Malmö. Ocena obiektów sportowych ulokowała nas na miejscu 20., transportu publicznego - na 23. I znów - niski jest poziom zadowolenia z usług zdrowotnych (64. lokata) oraz stanu dróg i budynków w miejscu zamieszkania - miejsce 51. W pozostałych poddanych ocenie aspektach uplasowaliśmy się w okolicy połowy zestawienia.

Z transportu publicznego też jesteśmy zadowoleni, pierwszy dzień tramwaju na Piecki-Migowo, sierpień 2015.
Z transportu publicznego też jesteśmy zadowoleni, pierwszy dzień tramwaju na Piecki-Migowo, sierpień 2015.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Byli jeszcze bardziej zadowoleni

Okazuje się, że 96-procentowe zadowolenie z życia w swoim mieście, jakie wykazali w badaniu gdańszczanie, pozwoliło nam zająć zaledwie 22. lokatę, chociaż straty do najlepszych pod tym względem Oslo i Zurychu wyniosły jedynie 3 punkty procentowe! Podkreślić trzeba, że w aż 57 miastach zadowolenie w tym względzie wyniosło 90 i więcej procent, a różnice w reakcjach respondentów było po prostu kosmetyczne.

Warto zauważyć 15. miejsce Gdańska pod względem pozytywnej oceny obecności obcokrajowców w mieście (83 proc. u nas, 91 proc. w rumuńskim mieście Kluż-Napoka i 90 proc. w Kopenhadze).

Jeśli chodzi o zadowolenie ze swojego życia i miejsca zamieszkania, również nie ma się czego wstydzić: w obu kryteriach Gdańsk plasuje się w okolicach 30. miejsca (znowu - na skutek minimalnych różnic między poszczególnymi miastami).

Czas na lokaty najniższe: 62. miejsce w zakresie oceny efektywności administracji publicznej (i 44. po pytaniu o zaufanie do niej), 59. za zaangażowanie w walkę za zmianą klimatu, 47. jeśli chodzi o zaufanie do innych mieszkańców (65 proc. w Gdańsku, dla porównania w Rejkjaviku - 90 proc.).

 

Coraz bardziej ufamy sąsiadom, coraz mniej innym mieszkańcom

Porównując z kolei wyniki zeszłorocznego badania w Gdańsku z odpowiedziami mieszkańców z 2012 r., zauważymy, że wzrósł odsetek pozytywnych odpowiedzi w zdecydowanej większości ocenianych zagadnień.

Najwyższy awans Gdańska w zestawieniu 79 miast nastąpił w kryteriach satysfakcji: zaufania do administracji publicznej (o 14 miejsc), z terenów zielonych (o 13 miejsc), przestrzeni publicznej (o 11 miejsc), dostępności do sklepów (10 miejsc), oceny możliwości znalezienia pracy (9 miejsc).

Dużą zmianę odnotowano też w przypadku oceny możliwości znalezienia pracy - wzrost o 9 miejsc) i zaufania do osób z sąsiedztwa (6 miejsc).

No i spadki w zakresie: poczucia bezpieczeństwa (w mieście i w sąsiedztwie), zaufania do innych mieszkańców miasta, oceny korzyści z obecności obcokrajowców (o 2 proc.) i możliwości znalezienia mieszkania w rozsądnej cenie. Co ciekawe - w niektórych z powyższych kategorii spadek pozycji w rankingu miał miejsce pomimo wzrostu odsetka odpowiedzi pozytywnych, co wskazuje na to, że w innych miastach poprawa nastrojów społecznych w tych obszarach postępowała w szybszym tempie niż w Gdańsku.

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora