Zadłużenia czynszowe mieszkańców - jest inicjatywa, by je zmniejszyć

Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce spróbuje rozwiązać problem zadłużenia czynszowego mieszkańców lokali komunalnych za pomocą innowacyjnego projektu “Zadłużeni w obligacjach”. Nowością jest udział w przedsięwzięciu prywatnych inwestorów, którzy na początku sfinansują projekt i podzielą się swoim doświadczeniem.

Zadłużenia czynszowe mieszkańców - jest inicjatywa, by je zmniejszyć
A
A
data publikacji: 09 marca 2018 r.
Otwarte spotkanie MOPR i przedstawicieli organizacji pozarządowych ws. projektu Zadłużeni w obligacjach. Luty 2018 rok, Gdańsk, Olivia Sky Club ul. Grunwaldzka
Otwarte spotkanie MOPR i przedstawicieli organizacji pozarządowych ws. projektu Zadłużeni w obligacjach. Luty 2018 rok, Gdańsk, Olivia Sky Club ul. Grunwaldzka
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Obligacje społeczne to alternatywa dla działającego od lat modelu finansowania zadań społecznych z publicznych pieniędzy.

- To mechanizm wypróbowany już na świecie a polegający na zaangażowaniu biznesu, prywatnych inwestorów w realizację zadań społecznych - tłumaczy Piotr Olech z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. -  Jeśli rezultaty założone w projekcie zostaną osiągnięte, sektor publiczny zwraca prywatnemu inwestorowi zainwestowane pieniądze wraz z premią.

Obligacjami w zadłużenia czynszowe

Mechanizm obligacji społecznych Gdańsk jako pierwszy w Polsce chce wprowadzić do rozwiązania problemu, z którym miasto próbuje sobie poradzić od lat - zadłużeń czynszowych w lokalach komunalnych. Na dziś to ponad 181 mln złotych. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych administruje ponad 16 tysiącami lokali komunalnych, ponad połowa z nich - 8 669 - to lokale zadłużone. A ponad połowa z zadłużonych to lokale zalegające z opłatami powyżej 3 miesięcy. Rekordowy dłużnik zalega na kwotę ok. 250 tys. zł (do tego 38 tys. zł odsetek).

Miasto oferuje różne sposoby spłaty zadłużenia czynszowego, w Gdańsku można je odpracować, rozłożyć na raty, zamienić mieszkanie. To jednak ciągle za mało, żeby znacznie zmniejszyć milionowe zaległości. Przez kilka ostatnich lat dłużnicy odpracowali ok. 8,5  mln zł zadłużenia.

MOPR stworzył skuteczny model? 

Gdańsk ma szansę na wypracowanie skutecznego modelu pomocy osobom zadłużonym czynszowo właśnie dzięki innowacyjnemu projektowi „Zadłużeni w obligacjach”. Przygotowany przez gdański MOPR projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makroinnowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej.

- Zadłużenie czynszowe to naprawdę duży problem społeczny - mówi Sylwia Ressel rzecznik gdańskiego MOPR. - Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku tylko w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w Gdańsku było ponad 19 tys. zadłużonych lokali, a w zasobach gminnych prawie 6 tysięcy. Dlatego angażujemy się w różne projekty, które to zadłużanie zmniejszają lub do niego nie dopuszczają. “Zadłużeni w obligacjach” to właśnie taki projekt.

Tworzony model obligacyjny idzie w tym kierunku, by w działaniach uczestniczyli: właściciel długu czyli Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych; inwestorzy gotowi wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk, jeśli będzie sukces i partnerzy, np. organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją społeczną, które będą pracować z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji.


Innowacyjny, skierowany na rezultat 

- Znalazły się organizacje pozarządowe, które są zainteresowane udziałem w naszym projekcie -  dodaje Sylwia Ressel. - Włączą się one w prace nad modelem pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym oraz jego późniejszym, pilotażowym wdrażaniem.

Organizacje, które wyłoniono w drodze otwartego naboru to: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych; Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej; Stowarzyszenie „WAGA”. Podmioty te zaproszono nie tylko do pracy nad modelem, ale też - jeśli otrzyma akceptację m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - wspólnych działań, kiedy projekt będzie wchodził w życie. To właśnie wyłonione organizacje będą pracować z dłużnikami czynszowymi w taki sposób, by poprawić ich kryzysową sytuację.

- Zajmujemy się aktywizacją społeczną, znamy problemy osób potrzebujących wsparcia w różnych obszarach - mówi Elżbieta Jachlewska wiceprezes Stowarzyszenia Waga z Gdańska. - Wiele problemów, np zadłużenie czynszowe wynika z tego, że mieszkańcy nie do końca rozumieją urzędowe pisma, nie wiedzą, że są możliwości rozwiązania sytuacji, w jakiej się znaleźli. Gdański projekt obligacji społecznych jest bardzo innowacyjny, skierowany na rezultat, na pewno warto spróbować jak zadziała w przypadku zadłużeń czynszowych, z którymi boryka się większość miast i miasteczek w Polsce.


Nawigator pomoże w walce z zadłużeniem. Trzeba tylko chcieć

Projekt dotyczy dłużników, którzy zadeklarują chęć wyjścia z kryzysu, ich zadłużenie wynosi od trzech do dwudziestu tysięcy złotych i powstało w okresie od sześciu miesięcy do roku.

- Założenia projektu są takie, że każda z zadłużonych osób otrzyma wsparcie nawigatora czyli osoby, która wspólnie będzie szukała rozwiązań, wspierała w samodzielnym rozwiązaniu problemu - mówi Elżbieta Jachlewska. - Razem przechodzą przez problem do jego rozwiązania czyli spłaty zadłużenia.

Spłata zadłużenia czynszowego to najważniejszy cel projektu, w jego osiągnięciu ma pomóc zaangażowanie biznesu.

- Prywatny inwestor wchodzi do projektu ze swoją wiedzą, swoim biznesowym know how i doświadczeniem - tłumaczy Piotr Olech. - Chce rezultatów, wyników, bo wtedy dostanie zwrot kosztów i jeszcze bonus czyli finansową premię. To jest ta innowacyjność i nowa jakość. Obligacje społeczne to dla nas też nowe doświadczenie, wspólnie się tego uczymy. Jeśli ten model okaże się skuteczny, wszyscy na nim skorzystają. Będzie można zastosować go w innych dziedzinach. Mamy spory odzew od prywatnych inwestorów, którzy chcą zaangażować się w “Zadłużonych w obligacjach”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 397 503,07 zł. Całkowita wartość projektu – 408 927,75 zł.  Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora