PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Ponowny przetarg na budowę nowej drogi rowerowej

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Ponowny przetarg na budowę nowej drogi rowerowej
Będzie to kolejna trasa dedykowana jednośladom, która przebiegać będzie wzdłuż głównej arterii Gdańska, a więc al. Grunwaldzkiej. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach większego programu pod nazwą: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.
Ten chodnik przejdzie wkrótce metamorfozę. Wcześniej jednak trzeba wyłonić wykonawcę prac
Ten chodnik przejdzie wkrótce metamorfozę. Wcześniej jednak trzeba wyłonić wykonawcę prac
Fot. Marek Wałuszko/www.gdansk.pl

 

Zaplanowana inwestycja zakłada budowę ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym wzdłuż Al. Grunwaldzkiej, na odcinku o długości około 470 m, od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej po wschodniej stronie alei. Zbudowane zostaną też nowe zjazdy i miejsca postojowe, zatoka autobusowa oraz przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Obecnie na tym odcinku znajduje się chodnik o zmiennej szerokości. Waha się ona od 2 do 2,8 metra. Od strony krawędzi jezdni jest też pas zieleni o średniej szerokości około 2m. Wzdłuż al. Grunwaldzkiej znaleźć można także kilka miejsc postojowych - równoległych do krawędzi jezdni, natomiast w pobliżu skrzyżowania al. Grunwaldzkiej i ul. Bitwy Oliwskiej, przy istniejących obiektach handlowych, umożliwione jest parkowanie na chodniku.

 

 

W ramach planowanej inwestycji przewidziano m.in. wykonanie dodatkowych przejazdów rowerowych w rejonie skrzyżowania ul. Pomorskiej i al. Grunwaldzkiej oraz brakujących odcinków ścieżki rowerowej. W rejonie istniejącego obiektu handlowego, ze względu na znaczną szerokość istniejącego chodnika, zaprojektowano ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym o szerokości aż 4,8 m. W rejonie ul. Dickmana pojawi się z kolei próg zwalniający oraz przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów.

 

Na mapce zaznaczono odcinek ciągu pieszego, który zostanie przebudowany na potrzeby wprowadzenia tam także ruchu rowerowego
Na mapce zaznaczono odcinek ciągu pieszego, który zostanie przebudowany na potrzeby wprowadzenia tam także ruchu rowerowego
Mat. Gdansk.pl

 

Wzdłuż Al. Grunwaldzkiej zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x6 m, równoległe do krawędzi jezdni. Przebudowana zostanie także istniejąca zatoka autobusowa w taki sposób, aby jej parametry geometryczne odpowiadały warunkom technicznym. W ramach prac przesunięta zostanie nieco wiata przystankowa.

W rejonie ul. Pomorskiej ścieżka rowerowa zostanie odsunięta od krawędzi jezdni, co umożliwi łagodne włączenie ścieżki w projektowany przejazd rowerowy przez ul. Pomorską. Szerokość ścieżki rowerowej wynosić będzie 2m. Tyle samo wyniesie w tym miejscu szerokość chodnika. Zaprojektowane przejazdy rowerowe umożliwią połączenie istniejącej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Pomorskiej i ścieżki rowerowej biegnącej po zachodniej stronie al. Grunwaldzkiej na odcinku projektowanego ciągu pieszego. Szerokość projektowanych przejazdów wynosić będzie 3 metry.

 

 

Wzdłuż peronu zatoki autobusowej oraz przy przejściach dla pieszych zaprojektowano oznakowanie dla niewidomych w postaci płytek wskaźnikowych ostrzegawczych oraz kierunkowych.

W ramach zaplanowanych robót nie planuje się wycinki drzew i krzewów. Część zieleni niskiej przeznaczono do przesadzenia i odpowiedniej pielęgnacji, natomiast trawniki w rejonie remontowanych ciągów komunikacyjnych przeznaczono do odtworzenia.

 

Tak będą wyglądały piktogramy na nowym ciągu pieszym z dopuszczonym ruchem rowerowym, który powstanie wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej
Tak będą wyglądały piktogramy na nowym ciągu pieszym z dopuszczonym ruchem rowerowym, który powstanie wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej
Mat. Dokumentacja przetargowa

 

Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy oznaczony będzie za pomocą piktogramów umieszczonych w nawierzchni co 7-12 m, w dwóch rzędach, ułożonych naprzemiennie, wyznaczając kierunek jazdy rowerzystów. Przedstawiać będą logotyp rowerzystki.

Zakres prac na wysokości skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Pomorskiej obejmuje także przestawienie masztów niskich z sygnalizatorami istniejącymi oraz masztów niskich z sygnalizatorami istniejącymi uzupełnionymi o sygnalizator rowerowy. Ustawione zostaną także dodatkowe maszty niskie z sygnalizatorem rowerowym.

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska czeka na oferty do 9 listopada br. Termin realizacji prac oszacowano na pięć miesięcy od daty podpisania umowy.

Inwestycja jest częścią programu „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.” W ramach tego programu na ul. Potokowej wybudowano drogę rowerową na odcinku od przystanku PKM do skrzyżowania z ul. Słowackiego oraz ścieżkę rowerową wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich, a obecnie powstaje droga rowerowa na ul. Dmowskiego.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze